BLOG

 • R İLE FAKTÖR ANALİZLERİ

  “Faktör Analizi” ifadesini birçok araştırmacı ilk duyduğunda yüzleri pek de güleç bir hal almıyor olsa gerek. Bir de üstüne R programını ekleyince tadından değil […]

 • SPSS ile Uç Değer Analizi Nasıl Yapılır?

  Veri setlerinde diğer gözlemlerden aşırı ölçüde sapma gösteren, çok yüksek veya çok düşük değerlere sahip olan verileri uç değer olarak adlandırıyoruz. Uç değerleri aykırı […]

 • R Programlama Dili İle Neler Yapılabilir? BÖLÜM – 1

  R veri bilimcileri, istatistikçiler ve analistler tarafından çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için kullanılan popüler bir programlama dilidir. Araştırmalarımızda R programını istatistiksel çıkarım, hipotez testi, […]

 • Neden Yapısal Eşitlik Modeli ile Aracılık Analizi?

  Aracılık analizi, iki değişken arasındaki ilişkide başka değişken(ler)in bir rolünün var olup olmadığını sınamak için kullanılan eşsiz bir istatistiksel yaklaşımdır. Özellikle psikoloji çalışmalarında aracılık […]

 • Yatay Kesit Verisi Nedir? Araştırmacılar İçin 4 Temel Bilgi

  Bilimsel bir araştırma gerçekleştirirken gözlemlerimize ilişkin verileri toplar ve bu veriler üzerinden çıkarımlarda bulunuruz. Topladığımız bu verilerin büyük bölümünü yatay kesit verileri oluşturmaktadır. Peki […]

 • Medikal İstatistik: İstatistik Danışmanları ve Araştırmacılar İçin Bir Kılavuz

  Medikal, diğer adıyla tıp ya da biyoistatistik alanında bir istatistik danışmanı veya araştırmacı olarak, medikal istatistik konusunda güçlü bir bilgi birikimine sahip olmak son […]

 • Bilimsel Makalelerde Kullanılan İstatistiksel Analiz Yöntemleri

  Makalelerde kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri, araştırmacıların veri kümelerinden anlamlı içgörüler çıkarmasına yardımcı olan önemli araçlardır. Bu yöntemler, veri kümelerinin büyük ve çeşitli olabildiği sosyal […]

 • Betimsel İstatistik Nedir?

  Betimsel istatistik, istatistik biliminin temel yapı taşını oluşturan kavramların topluluğudur. Nedir peki bu kavramlar? Ne kadar dokunuyor bu kavramlar günlük hayatımıza? Ne denli ilgiliyiz […]

 • Ön Test Son Test SPSS Uygulamaları Nasıl Yapılır?

  Araştırmalarda uyguladığımız bir işlemin etkisini değerlendirmek için deney ve kontrol grupları arasındaki ön test son test sonuçlarını, istatistiksel analiz teknikleri ile karşılaştırabiliyoruz. Ön test […]

 • Açıklanan Varyans Oranı Nedir?

  Açıklanan Varyans Oranı ve İstatistik Bilimindeki Önemi Açıklanan varyans oranı, keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların veri setindeki tüm değişkenleri hangi […]

 • KMO İstatistiği Nedir?

  KMO istatistiği açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı, alt boyut belirlemek için açıklayıcı faktör analizinin uygulandığı her çalışmada […]

 • Kukla Değişken Nedir?

  Kukla değişken, kategorik olarak tanımlanmış verilerin kodlanması ile oluşturulan özel bir değişken türüdür. Özellikle regresyon analizlerinde, sayısal veri yapıları üzerinden kukla değişken oluşturulduğunu bilimsel […]

 • Cox Regresyon Analizi Nedir?

  Cox Regresyon Analizi ve Genel Bilgiler Cox regresyon analizi, yaşam süreleri üzerinde belirleyici bir role sahip faktörlerin (sigara kullanımı, kan grubu vb.) etkilerini modellemek […]

 • İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri Nelerdir?

  İleri istatistiksel analiz teknikleri, veri setlerinde değişkenler arası karmaşık ilişkileri ortaya koyabilmek adına temel düzey testlerin ve modellemelerin ötesine geçen analizler bütünüdür. Araştırmacılar olarak […]

 • 4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

  Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik […]