ANALİZ KONTROL DESTEĞİ

İSTATİSTİKSEL ANALİZ BÖLÜMLERİNİN KONTROL DESTEĞİ

Tez, makale veya sunum gibi araştırmalarınızın istatistiksel analiz bölümlerinde emin değil misiniz?

Kullandığınız istatistiksel tekniklerin doğruluğundan şüphe mi ediyorsunuz?

Ya da tekniklerinizin doğru; ancak istatistiksel yorumlamalarınızın yanlış olduğundan mı endişelisiniz?

Tüm bu çekincelerinize son vermek için İSTMER yepyeni bir destek uygulaması başlatıyor!

Bundan böyle ister siz, ister başka bir uzman tarafından hazırlanmış olsun, araştırmalarınız istatistiksel analiz bölümlerinin doğru olup olmadığını adım adım kontrol ediyoruz.

Kontrol sistemimizin adımları şu şekilde:

Önce araştırmanızın amacını kavrıyor, ulaşmak istediğiniz hedefi alanınıza göre benimsiyoruz.

Mevcut veri setinizdeki değişkenleri tanıyarak, hipotezlerinize en uygun analiz tekniklerini belirliyoruz.

Çalışmanızda uygulanan analiz teknikleri ile uygulanması gereken doğru tekniklerinin birbiri ile uyumlu olup olmadığını inceliyoruz.

İstatistiksel analiz bulgularına dair hazırlanan yorumların doğru bir biçimde sunulup sunulmadığının kontrolünü sağlıyoruz.

Analiz kontrol desteğinin sonucunda, hazırlanmış olan istatistiksel analiz sonuçlarına ilişkin detayları özet rapor halinde sizlere iletiyoruz.

Araştırmalarınızın sonucunda hatasız bir yol izlemek için İstatistik Merkezi yine yanınızda!