AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi – İSTMER

AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi

amos yapısal eşitlik eğitimi

AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimine Dair Genel Bilgiler

AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi, anket çalışmaları ve pazar araştırmaları alanlarında ileri düzeyde yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

  • AMOS Programı ve Temel Kavramlar
  • AMOS ile Yol (Path) Analizi
  • AMOS ile Doğrulayıcı Faktör Analizi
  • AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellerinin Oluşturulması
  • AMOS ile Birinci ve İkinci Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi
  • AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellerinde Alternatif Tahminciler
  • AMOS ile Aracılık Etkisi Analizi
  • AMOS ile Uyum İndeksleri ve Model Seçimi
  • AMOS ile Bayesci Yapısal Eşitlik Modellemesi

AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

 

AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda ve özel sektörde kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve veri analizi uygulamaları gerçekleştiren tüm veri bilimleri için hazırlanmıştır. AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi, gizil değişkene sahip çeşitli ölçekler barındıran anket çalışmaları üzerinden ileri seviye raporlar hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

 

AMOS ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar AMOS yazılımını kullanarak yapısal eşitlik modelleri ile veri analizi uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi, klasik/Bayesci yapısal eşitlik modellemesi vb. istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama, yorumlama, görselleştirme ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Katılımcılar, araştırmalarına uygun şekilde kendi yapısal eşitlik modellerini ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarını içeren zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır. Yapısal eşitlik modellerine ait grafiksel gösterimler ile analiz sonuçlarını yorumlamak araştırmacılar için son derece kolaylık sağlayacaktır. AMOS’un veri analizi kapasitesi ile birlikte yapısal eşitlik modellemesi uygulamaları çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?