Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi – İSTMER

Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

minitab eğitimi

Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimine Dair Genel Bilgiler

Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, kendi alanında uzmanlaşmak ve istatistiksel analiz açısından ileri düzeyde yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

  • Minitab ile Veri Temizleme Adımları
  • Minitab ile Lineer Regresyon Analizi
  • Minitab ile Lojistik Regresyon Modelleri (Binary, Ordinal, Multinomial)
  • Minitab ile Kısmi En Küçük Kareler (PLS) Regresyonu
  • Minitab ile Kovaryans Analizi (ANCOVA)
  • Minitab ile Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
  • Minitab ile Güvenilirlik Analizi
  • Minitab ile Temel Bileşenler ve Açımlayıcı Faktör Analizi
  • Minitab ile Uyum Analizi

Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

 

Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda kendini ileri düzey istatistiksel analiz teknikleri ile geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için hazırlanmıştır. Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, ileri Minitab bilgisine sahip araştırmacıların ileri düzey istatistiksel analizleri uygulamak ve çok daha zengin veri analizi raporları hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

 

Minitab Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar Minitab yazılımını kullanarak ileri seviye istatistiksel analiz uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar özellikle anket analizi için açıklayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, MANOVA, Lojistik Regresyon analizi vb. istatistiksel analiz tekniklerini uygulama, yorumlama ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Ayrıca eğitime katılan tüm araştırmacılar Minitab yazılımı ile çok değişkenli istatistik analizi ve gelişmiş anket analizi uygulamalarına ilişkin zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır. Minitab’ın kullanım kolaylığı ve çok değişkenleri veri setlerini analiz edebilme kapasitesi ile birlikte istatistiksel analiz süreci çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?