Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi – İSTMER

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

minitab eğitimi

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimine Dair Genel Bilgiler

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, kendi alanında uzmanlaşmak ve istatistiksel analiz açısından yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

  • Minitab ile Temel Veri Manipülasyonları
  • Minitab ile Tanımlayıcı İstatistikler ve Frekans Analizi
  • Minitab ile Normallik Testleri
  • Minitab ile Parametrik Hipotez Testleri (Z ve T-testleri, ANOVA vb.)
  • Minitab ile Parametrik Olmayan Hipotez Testleri (Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testi, Ki-kare testi vb.)
  • Minitab ile Korelasyon Analizi

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için hazırlanmıştır.

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, kendi verilerini istatistiksel açıdan analiz etmek ve zengin veri analizi raporları hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

Minitab Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar Minitab yazılımını kullanarak temel seviye istatistiksel veri analizi uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar Mann-Whitney testi, ANOVAKorelasyon analizi gibi istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama, yorumlama ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Ayrıca eğitime katılan tüm araştırmacılar Minitab yazılımı ile istatistiksel veri analizi ve hipotez testi uygulamalarına ilişkin zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır. Minitab’ın kullanım kolaylığı ve analiz kapasitesi ile birlikte istatistiksel veri analizi süreci çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?