R Programlama Dili ile Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi – İSTMER

R Programlama Dili ile Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi

r programlama eğitimi

R Programlama Dili ile Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimine Dair Genel Bilgiler

R Programlama Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi, kendi alanında uzmanlaşmak ve istatistiksel analiz açısından yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

  • R Project Paket İşlemleri
  • R Project ile Veri Manipülasyonları
  • R Project ile Tanımlayıcı İstatistikler ve Frekans Analizi
  • R Project ile Normallik Testleri (Shapiro-Wilk, Anderson-Darling testi vb.)
  • R Project ile Parametrik Hipotez Testleri (T-testleri, ANOVA vb.)
  • R Project ile Parametrik Olmayan Hipotez Testleri (Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testi vb.)
  • R Project ile Korelasyon Analizleri (Pearson, Spearman, Kendall)
  • R Project ile Veri Görselleştirme Teknikleri
  • R Project ile Otomatize Veri Analizi İşlemleri

R Programlama Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

 

R Programlama Dili ile Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için hazırlanmıştır. R Programlama Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi, kendi verilerini istatistiksel açıdan analiz etmek ve zengin veri analizi raporları hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

 

R Programlama Dili ile Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar R Project yazılımını kullanarak temel seviye istatistiksel veri analizi uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar frekans analizi, tanımlayıcı istatistiksel analiz, Mann-Whitney testi, ANOVA, Korelasyon analizi vb. istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama, tablolaştırma, yorumlama ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Kurs bitiminde tüm katılımcılar R Projectin kodlama gücü sayesinde istatistiksel analiz tekniklerine otomatize şekilde karar verebilecek sistemli analizlerin nasıl uygulanabileceğini kavrayacaktır.Katılımcılar, SPSS, Minitab vb. klasik paket programlarda bulunmayan veri görselleştirme tekniklerine dayalı istatistiksel veri analizi ve hipotez testi uygulamalarına ilişkin zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır.

Karmaşık hipotez testi tablolarına ek olarak, grafiksel gösterimler ile analiz sonuçlarını yorumlamak araştırmacılar için son derece kolaylık sağlayacaktır. R Project’in güçlü veri analizi kapasitesi ile birlikte istatistiksel veri analizi süreci çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?