R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi – İSTMER

R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi

r project yapısal eşitlik modellemesi eğitimi

R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimine Dair Genel Bilgiler

R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi, anket çalışmaları ve pazar araştırmaları alanlarında ileri düzeyde yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

 • R Project ile Temel Çok İlişki Kavramları
 • R Project ile Çok Değişkenli Normallik Testleri
 • R Project ile Yol (Path) Analizi
 • R Project ile Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • R Project ile Yapısal Eşitlik Modellerinin Oluşturulması
 • R Project ile Birinci ve İkinci Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • R Project ile Aracı Değişken Kullanarak Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • R Project ile Yapısal Eşitlik Modellerinde Alternatif Tahminciler
 • R Project ile Uyum İndeksleri ve Model Seçimi
 • R Project ile Dayanıklı (Robust) Kovaryans Matrisleri ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • R Project ile Daraltılmış (Shrinkage) Kovaryans Matrisleri ile Yapısal Eşitlik Modellemesi
 • R Project ile Çoklu Grup Analizi
 • R Project ile Yapısal Eşitlik Modellerine Yönelik Görselleştirme Uygulamaları

R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

 

R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda ve özel sektörde kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve veri analizi uygulamaları gerçekleştiren tüm veri bilimleri için hazırlanmıştır. R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi, gizil değişkene sahip çeşitli ölçekler barındıran anket çalışmaları üzerinden ileri seviye raporlar hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

 

R Project ile Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar R Project yazılımını kullanarak yapısal eşitlik modelleri ile veri analizi uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi, yapısal eşitlik modellemesi, çoklu grup analizi vb. istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama, yorumlama, görselleştirme ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Bu eğitime katılan tüm araştırmacılar, araştırmalarına uygun şekilde kendi yapısal eşitlik modellerini ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarını içeren zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır. Ayrıca bu eğitim R Project’in uzman çalışma sistemi dahilinde klasik yazılımlarda bulunmayan kullanıcı tanımlı kovaryans matrisi, alternatif tahmin sonuçları, çoklu grup analizi gibi modern yapısal eşitlik modellemesi yaklaşımları içermektedir. Bu eğitim ile birlikte R Project’in görselleştirme yeteneği ile yapısal eşitlik modellerine ait grafiksel gösterimler, araştırmacılar için son derece kolaylık sağlayacaktır. R Project’in güçlü veri analizi kapasitesi ile birlikte yapısal eşitlik modellemesi uygulamaları çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?