SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi – İSTMER

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

spss uygulamalı spss eğitimi

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimine Dair Genel Bilgiler

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, kendi alanında uzmanlaşmak ve istatistiksel analiz açısından yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

  • SPSS ile Temel Veri Manipülasyonları
  • SPSS ile Tanımlayıcı İstatistikler ve Frekans Analizi
  • SPSS ile Normallik Testleri
  • SPSS ile Parametrik Hipotez Testleri (T-testleri, ANOVA vb.)
  • SPSS ile Parametrik Olmayan Hipotez Testleri (Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis Testi, Ki-kare testi vb.)
  • SPSS ile Korelasyon Analizi

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için hazırlanmıştır.

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi, kendi verilerini istatistiksel açıdan analiz etmek ve zengin veri analizi raporları hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

SPSS Uygulamalı Temel Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar SPSS yazılımını kullanarak temel seviye istatistiksel veri analizi uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar Mann-Whitney testi, ANOVA, Korelasyon analizi gibi istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama, yorumlama ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Ayrıca eğitime katılan tüm araştırmacılar SPSS yazılımı ile istatistiksel veri analizi ve hipotez testi uygulamalarına ilişkin zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır. SPSS’in kullanım kolaylığı ve analiz kapasitesi ile birlikte istatistiksel veri analizi süreci çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?