beta regresyon analizi – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Beta Regresyon Analizi

    Beta Regresyon Analizi Nedir? Regresyon modellerinden yararlandığımız istatistiksel analiz süreçlerimizde, kullandığımız bağımlı değişkenlerimizin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmamız bir zorunluluktur. Bağımlı değişkenimiz normal dağılıma […]