frekans analizi spss – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Frekans Analizi SPSS ile Nasıl Uygulanır?

      Frekans Analizi SPSS Programında Hangi Adımlar ile Uygulanır? Frekans analizi, verilerin gözlem sıklığını ve yüzdesel dağılımlarını gösteren bir istatistiksel analiz tekniğidir. Demografik faktörleri, […]