friedman hipotez testi – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Friedman Testi Nedir?

    Friedman Testi ve Temel Amacı Friedman testi, bağımlı gruplar arasında normallik varsayımı sağlanmadığı durumlarda ortalama karşılaştırması yapabilmek amacı ile kullanılan bir istatistiksel analiz tekniğidir. […]