istatistiksel dağılımlar – İSTMER

İSTMER BLOG

  • İstatistiksel Testler ve Dağılım Gösterimleri

    İstatistiksel testlere ait sonuçların dağılımlar ile gösterimi İstatistiksel testler, araştırmacıların istatistiksel analiz raporlarında yer verdiği vazgeçilmez yöntemler bütünüdür. Hipotez testi bölümlerinin yer aldığı raporlarda, […]