jarque-bera normallik testi – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Jarque-Bera Testi ile Normallik Sınaması

    ,,   Jarque-Bera Testi İstatistik analizi ve ekonometrik veri analizi uygulamalarında verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek, varsayımların sağlanmasının kontrolü açısından son derece önemlidir. […]