kmo istatistiği – İSTMER

İSTMER BLOG

  • KMO İstatistiği Nedir?

    KMO istatistiği açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı, alt boyut belirlemek için açıklayıcı faktör analizinin uygulandığı her çalışmada […]