lasso regresyon – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Lasso Regresyon Analizi

      Lasso Regresyon Analizi ve Uygulama Amaçları Klasik çoklu regresyon analizinde bağımsız değişken(ler)imizin bağımlı değişkenimiz üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını test ederiz. Kurulan model […]