panel birim kök testleri – İSTMER

İSTMER BLOG

  • 4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

    Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik […]