parametrik hipotez testleri – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Parametrik Testler ve İstatistiksel Özellikleri

      Parametrik Testler Nelerdir ve Ne Zaman Kullanılır? Parametrik testler, istatistiksel hipotez testleri arasında çokça başvurduğumuz dağılım varsayımına dayalı tekniklerdir. İstatistiksel analiz raporlarımızda yoğun […]