poisson regresyon – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Poisson Regresyon Analizi

      Poisson Regresyon Analizi Nedir? Regresyon analizi, araştırmalarımızda bağımlı değişken ve bağımsız değişken kümeleri arasındaki ilişkileri modellemek amacı ile sıkça kullanılan istatistiksel analiz tekniklerinden […]