regresyon analizi – İSTMER

İSTMER BLOG

 • Lasso Regresyon Analizi

    Lasso Regresyon Analizi ve Uygulama Amaçları Klasik çoklu regresyon analizinde bağımsız değişken(ler)imizin bağımlı değişkenimiz üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını test ederiz. Kurulan model […]

 • Regresyon Analizi ve MARS Yöntemi

    Regresyon Analizinde Mars Yöntemi ve Avantajları Regresyon analizi, bilimsel araştırmalarda bağımlı değişken(ler)imizi modellemek için kullandığımız bir istatistiksel analiz tekniğidir. Regresyon analizi kendi içerisinde […]

 • Düzeltilmiş R-Kare Hangi Durumlarda Kullanılır?

  Düzeltilmiş R-Kare Nedir? Düzeltilmiş R-kare, regresyon analizinde modelin performansını değerlendirmek için kullandığımız istatistiksel bir ölçüttür. Bu ölçütün en büyük özelliği, farklı regresyon modellerini karşılaştırmak […]

 • Regresyon Analizi Nedir?

  Regresyon Analizi Nedir? Teriminin Tarihçesi Regresyon analiz nedir? denildiğinde, istatistikçilerin açıklayabileceği onlarca olgunun olduğunu söyleyebiliriz. Regresyon analizi, kuşkusuz istatistiksel analiz alanında çok yaygın olarak […]