stepwise regresyon spss – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Aşamalı Regresyon Analizi

      Aşamalı Regresyon Analizi İstatistiksel analiz uygulamalarında regresyon analizi en çok kullandığımız modelleme tekniği. Regresyon analizini uygularken, belirlediğimiz bağımsız değişkenler arasından en uygun olan […]