varyans testi – İSTMER

İSTMER BLOG

  • Tek Örneklem Varyans Testi

      Tek Örneklem Varyans Testi Nedir? İstatistiksel analiz süreçlerinde ortalamaların yanı sıra varyans niceliğine dair de testler uygulanabilmektedir. Tek bir nicel değişkenin varyans değerine […]