IBM SPSS Programı 26. Versiyonu ve Yeni Veri Analizi Özellikleri

spss programı

SPSS programı ve 26. versiyonu

SPSS programı bilimsel araştırmalarımızda istatistiksel veri analizi sürecinde sıkça kullandığımız yazılımların başında geliyor. IBM firmasının güncellemesi ile birlikte 26. versiyonu ile tanıştık. SPSS kullanıcıları geçmiş sürümlerindeki birçok hazır menüyü kullanarak veri analizi yapabiliriz; ancak gelişen bilimsel gelişmelerin ışığında yeni teknikleri uygulamak da son derece önemli.

Yenilikçi bakış açısı ile IBM firmasının öncülüğünde hazırlanan 26. versiyonda daha önce görmediğimiz menüler ile karşılaştık. Şimdi yeni eklenen menülere hızlıca göz atalım ve eklenen yeni veri analizi tekniklerini tanıyalım.

Güncel SPSS programı ve eklenen veri analizi teknikleri

Yeni sürümde gözümüze çarpan ilk nokta Bayesci istatistiksel hipotez testlerinde yapılan değişiklik oldu. Tek yönlü tekrarlı ölçüm analizi ve tek örneklem Binom-Poisson testlerinin Bayesci yaklaşımları eklenmiş. Bayesci testlerin yanı sıra ROC analizi, anket analizi ve regresyon analizinde de yenilikler görüyoruz.

İki ROC eğrisinin karşılaştırılması ile ilgili özel bir bölüm ilave edilmiş. Çoklu değerlendirmeciler için özel bir Kappa katsayısını, anlamlılığını ve güven aralığını hesaplayan ayrı bir modül geliştirilmiş. SPSS syntax yazımında da MIXED, GENLINMIXED, and MATRIX komutlarında da bazı yenilikler yapılmış.

Bu yeni SPSS versiyonunda araştırmacılar için eklenen en elverişli özellik, Kantil Regresyon menüsünün eklenmesi olmuş. Bağımlı değişkenin normal dağılıma uygun olmadığı durumlarda klasik lineer regresyon analizi yerine kantil regresyon analizini kullanabiliyoruz. Bu analiz metodu çok sayıda yazılım içerisinde hali hazırda var.

SPSS yeni çıkan 26. sürümünde bu eksikliğini gidermiş durumda. İstediğimiz kantil değerine göre hata terimlerinin veya bağımlı değişkenin normal dağılmadığı gibi özel durumlarda artık regresyon modeli kurabilmemiz mümkün. İstatistiksel analiz açısından artık normallik korkusundan bir ölçüde kantil regresyon sayesinde kurtulabileceğiz.

İstatistiksel analiz açısından yeni SPSS programının kazandırdıkları

IBM SPSS 26 sürümü istatistik camiasındaki kullanım yaygınlığı nedeniyle, yeni eklenen teknikler sayesinde analiz sonuçlarına değer katacağını söyleyebiliriz. Mevcut istatistiksel analiz literatüründe eklenen veri analizi teknikleri ile ilgili çok sayıda bulguya rastlayabiliyoruz ancak SPSS ile birlikte artacağını öngörebiliriz.

SPSS programının bu son versiyonu ile beraber artık araştırmacılar uzman görüşü ile tekrarlı ölçüm analizi yapabilecek; çoklu değerlendirmeciler için yeni bi Kappa katsayısından yararlanabilecek ve bazı varsayımların ihlal edildiği durumlarda kantil regresyon analizinden faydalanabilecek.