Ekonometrik Analiz Teknikleri – İSTMER

İSTMER BLOG

 • Kukla Değişken Nedir?

  Kukla değişken, kategorik olarak tanımlanmış verilerin kodlanması ile oluşturulan özel bir değişken türüdür. Özellikle regresyon analizlerinde, sayısal veri yapıları üzerinden kukla değişken oluşturulduğunu bilimsel […]

 • 4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

  Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik […]

 • Panel Veri Analizi Nedir?

  Panel Veri Analizi ve Uygulama Alanları Zamana göre değişen veriler ile hayatımızın her noktasında karşılaşıyoruz. Firmaların, ülkelerin, hastanelerin; kısacası çok sayıda birimin farklı zamanlarına […]

 • İstatistik Yazılımı Seçenekleri ve Genel Kullanımları

  İstatistik Yazılımı Seçeneklerimiz Neler? Nasıl Kullanılırlar? İstatistik yazılımı, istatistiksel analiz uygulamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için teknolojinin bizlere sunduğu büyük bir nimet. Tüm araştırmacılar, bu yazılımlar aracılığı […]

 • Aşamalı Regresyon Analizi

    Aşamalı Regresyon Analizi İstatistiksel analiz uygulamalarında regresyon analizi en çok kullandığımız modelleme tekniği. Regresyon analizini uygularken, belirlediğimiz bağımsız değişkenler arasından en uygun olan […]

 • Lasso Regresyon Analizi

    Lasso Regresyon Analizi ve Uygulama Amaçları Klasik çoklu regresyon analizinde bağımsız değişken(ler)imizin bağımlı değişkenimiz üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını test ederiz. Kurulan model […]

 • Regresyon Analizi ve MARS Yöntemi

    Regresyon Analizinde Mars Yöntemi ve Avantajları Regresyon analizi, bilimsel araştırmalarda bağımlı değişken(ler)imizi modellemek için kullandığımız bir istatistiksel analiz tekniğidir. Regresyon analizi kendi içerisinde […]

 • SPSS ile Zaman Serisi Analizi

    SPSS ile Zaman Serisi Analizi Uygulamaları ve Temel Menüler Zaman serisi analizi, belirli bir süre içerisinde  (yıl, ay, gün vb.) elde edilen verilerin […]

 • Beta Regresyon Analizi

  Beta Regresyon Analizi Nedir? Regresyon modellerinden yararlandığımız istatistiksel analiz süreçlerimizde, kullandığımız bağımlı değişkenlerimizin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmamız bir zorunluluktur. Bağımlı değişkenimiz normal dağılıma […]

 • Poisson Regresyon Analizi

    Poisson Regresyon Analizi Nedir? Regresyon analizi, araştırmalarımızda bağımlı değişken ve bağımsız değişken kümeleri arasındaki ilişkileri modellemek amacı ile sıkça kullanılan istatistiksel analiz tekniklerinden […]

 • Regresyon Analizi ve Değişken Seçimi

    Regresyon Analizi ve Değişken Seçimi Konusu İstatistiksel analiz uygulamalarında, bağımlı değişkenler üzerinde etkisi olduğunu düşündüğümüz bağımsız değişkenlerin istatistiksel etkilerini değerlendirmek amacı ile regresyon […]

 • Jarque-Bera Testi ile Normallik Sınaması

  ,,   Jarque-Bera Testi İstatistik analizi ve ekonometrik veri analizi uygulamalarında verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek, varsayımların sağlanmasının kontrolü açısından son derece önemlidir. […]

 • Haziran-2020 TÜİK Finansal Yatırım Araçları Getiri Oranlarının Değerlendirilmesi

  TÜİK Finansal Yatırım Araçları Getiri Oranları – Haziran 2020’nin Söyledikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 yılının Haziran ayına ait finansal yatırım araçları getiri […]

 • Regresyon Analizinde Beta Katsayılarının Anlamlılığı

  Regresyon Analizi ve Beta Katsayılarının Anlamlılığı Regresyon analizi uygulamalarında beta katsayılarının anlamlılığı, ilgili açıklayıcı değişkenlerin etkisini test etmek açısından son derece önemlidir. Model üzerinden […]

 • Düzeltilmiş R-Kare Hangi Durumlarda Kullanılır?

  Düzeltilmiş R-Kare Nedir? Düzeltilmiş R-kare, regresyon analizinde modelin performansını değerlendirmek için kullandığımız istatistiksel bir ölçüttür. Bu ölçütün en büyük özelliği, farklı regresyon modellerini karşılaştırmak […]