Genel – İSTMER

İSTMER BLOG

 • Açıklanan Varyans Oranı Nedir?

  Açıklanan Varyans Oranı ve İstatistik Bilimindeki Önemi Açıklanan varyans oranı, keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların veri setindeki tüm değişkenleri hangi […]

 • Kukla Değişken Nedir?

  Kukla değişken, kategorik olarak tanımlanmış verilerin kodlanması ile oluşturulan özel bir değişken türüdür. Özellikle regresyon analizlerinde, sayısal veri yapıları üzerinden kukla değişken oluşturulduğunu bilimsel […]

 • Granger Nedensellik Testi: Nedir? Ne Değildir?

  Granger Nedensellik Testi: Nasıl, Ne Zaman Uygulanmalı? Granger nedensellik testi, ekonometri araştırmacılarının zaman serisi ile çalıştığı hemen her çalışmada karşımıza çıkan eşsiz bir veri […]

 • 5 Soruda İstatistik Şirketleri

  İstatistik şirketleri, araştırmacıların elde ettiği verileri analiz etmek için başvurduğu biricik kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel araştırmalar için toplanan veri sayısı, çalışma alanları ile […]

 • Stata ile Panel Veri Analizi Uygulamaları Nasıl Yapılır?

  Stata ile Panel Veri Analizi Uygulamaları ve Bilinmesi Gerekenler Stata ile panel veri analizi, ekonometrik çalışmalar yürüten araştırmacıların ihtiyaç duyduğu en temel konuların başında […]

 • En Küçük Kareler Varsayımlarının İncelenmesi ve Çoklu Bağlantı Varlığında Kullanılacak Alternatif Yaklaşım: Ridge Regresyon

  Çoklu doğrusal regresyon analizinde temel amaç bağımsız değişkenler aracılığı ile bağımlı değişkeni tahmin etmek, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemek ve diğer değişkenlerin […]

 • Tez İçin İstatistik: 3 Büyük Yanlış

  Tez İçin İstatistik Analiz Süreçleri ve Önemi Tez için istatistik, olmazsa olmazsa bilimsel alanların başında geliyor. Bu süreçte, lisansüstü tez çalışmalarımızda topladığımız verilerden anlamlı […]

 • Kaplan Meier Analizi Nedir?

  Kaplan Meier Analizi ve İstatistiksel Uygulamaları Biyoistatistik alanında çalışan araştırmacılar, bir hastalığın ölümle sonuçlanmasını etkileyen faktörleri belirlemek için sağkalım analizlerini kullanıyor. Kaplan Meier analizi, […]

 • İstatistik Uzmanına Hangi Bilgileri Sunmalıyız?

  İstatistik Uzmanına Sunulacak Bilgiler: Ama Hangileri? Araştırmalarımızda en çok sorun yaşanan konuların başında, verilerimizin nasıl analiz edileceği sorunu geliyor. İstatistiksel analiz süreçlerine başlarken, danışmanlık […]

 • Neden t-Testi Değil, Tukey Testi?

  Çoklu Karşılaştırmalarda Tukey Testi’ni Uygulamak İstatistiksel analizlerimizde ortalama karşılaştırma testlerini hemen her sayısal veri için kullanıyoruz. Özellikle k>2 grubun ortalamalarını karşılaştırırken, ANOVA testi sonucunu […]

 • Tez İstatistiklerinde Analiz Hataları

    Tez İstatistiklerinde Analiz Hataları ve Çözüm Önerileri Lisansüstü tez çalışmalarımızda istatistiksel analiz tekniklerini yoğun olarak kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Araştırma sorularımızın cevaplarını, […]

 • Meta Analizi Nedir?

  Meta Analizi ve Temel Mantığı İstatistiksel analiz uygulamalarımızda belirli bir konuya ilişkin onlarca farklı çalışmanın yapıldığını görebiliyoruz. Ancak farklı çalışmaların ürettiği sonuçlar da doğal […]

 • Deney ve Kontrol Grupları İçin İstatistiksel Analiz Süreçleri

  Deney ve Kontrol Grupları İçin İstatistiksel Yaklaşımlar Bilimsel araştırmalarımızda yoğun olarak deney ve kontrol grupları ile çalışıyoruz. Araştırmamız içerisinde uyguladığımız yeni bir eğitimin ya […]

 • Sağlık Araştırmalarında Etki Büyüklüğünün Etkileri

  Sağlık Araştırmalarında Etki Büyüklüğünün Anlamı ve Önemi Sağlık araştırmalarında etki büyüklüğü hesaplamaları, uyguladığımız istatistik testlerinin anlamlılığını betimlemek için kullandığımız özel istatistiksel işlemler sürecini oluşturmaktadır. […]

 • Online İstatistik Siteleri ve Faydalı Araçlar

  Online istatistik siteleri ve genel özellikleri İstatistik; araştırmalarımızın tam merkezinde yer alan bir bilim dalı haline geldikçe farklı analiz araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Online istatistik […]