Regresyon Modellemesi – İSTMER

İSTMER BLOG

 • Kukla Değişken Nedir?

  Kukla değişken, kategorik olarak tanımlanmış verilerin kodlanması ile oluşturulan özel bir değişken türüdür. Özellikle regresyon analizlerinde, sayısal veri yapıları üzerinden kukla değişken oluşturulduğunu bilimsel […]

 • Cox Regresyon Analizi Nedir?

  Cox Regresyon Analizi ve Genel Bilgiler Cox regresyon analizi, yaşam süreleri üzerinde belirleyici bir role sahip faktörlerin (sigara kullanımı, kan grubu vb.) etkilerini modellemek […]

 • İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri Nelerdir?

  İleri istatistiksel analiz teknikleri, veri setlerinde değişkenler arası karmaşık ilişkileri ortaya koyabilmek adına temel düzey testlerin ve modellemelerin ötesine geçen analizler bütünüdür. Araştırmacılar olarak […]

 • En Küçük Kareler Varsayımlarının İncelenmesi ve Çoklu Bağlantı Varlığında Kullanılacak Alternatif Yaklaşım: Ridge Regresyon

  Çoklu doğrusal regresyon analizinde temel amaç bağımsız değişkenler aracılığı ile bağımlı değişkeni tahmin etmek, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemek ve diğer değişkenlerin […]

 • Panel Veri Analizi Nedir?

  Panel Veri Analizi ve Uygulama Alanları Zamana göre değişen veriler ile hayatımızın her noktasında karşılaşıyoruz. Firmaların, ülkelerin, hastanelerin; kısacası çok sayıda birimin farklı zamanlarına […]

 • Veri Analizi Excel ile Nasıl Uygulanır? 4 Farklı Çözüm Önerisi

  Veri Analizi Excel Üzerinden Hangi Araçlar ile Uygulanır? Veri analizi uygulamalarımızda R, SPSS, Minitab gibi farklı istatistiksel analiz yazılımlarını kullanıyoruz. Veri analizi Excel programı […]

 • Çoklu Regresyon Analizi SPSS ile Nasıl Uygulanır?

  Çoklu Regresyon Analizi SPSS Programında Hangi Adımlarla Uygulanır?   Regresyon analizi istatistiksel analiz uygulamalarında bağımlı değişkenimizi modellemek için kullanılmaktadır. Bağımsız değişken sayımız birden fazla […]

 • SPSS İstatistik Çözümlerinin 10 Başlıkta Değerlendirilmesi

    SPSS İstatistik Çözümlerini Derleyip Toparlama Vakti! SPSS istatistik analiz uygulamalarımızda, farklı amaçlar doğrultusunda yaygın olarak kullanılıyor. O zaman aklımıza hemen şu soru gelmelidir: […]

 • Veri Görselleştirme ile Bir Bakışta İstatistik

    Veri Görselleştirme Nedir? Günümüz teknolojisinin akıl almaz gelişimi sayesinde her yanımızda veri patlaması yaşanıyor. Özellikle bilimsel araştırmalarımızda anket çalışmaları ve deneysel faaliyetler sonucu, […]

 • İstatistik Yazılımı Seçenekleri ve Genel Kullanımları

  İstatistik Yazılımı Seçeneklerimiz Neler? Nasıl Kullanılırlar? İstatistik yazılımı, istatistiksel analiz uygulamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için teknolojinin bizlere sunduğu büyük bir nimet. Tüm araştırmacılar, bu yazılımlar aracılığı […]

 • SPSS Nasıl Kullanılır?

    SPSS Nasıl Kullanılır? SPSS programı istatistiksel veri analizi alanında araştırmacılar tarafından en çok tercih edilen yazılımların başında geliyor. İstatistik analizi uygulamalarını SPSS ile […]

 • Yüksek Boyutlu Veriler ile İstatistiksel Analiz

  Yüksek Boyutlu Veriler ile İstatistiksel Analiz Uygulamaları İstatistiksel analiz uygulamalarında çalıştığımız veriler gözlem ve değişken sayılarına göre tanımlanmaktadır. Verilerimizde bulunan gözlem sayısı değişken sayısına […]

 • Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi

    Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi Nedir? İstatistiksel analiz süreçlerinde kategorik bağımlı değişkenlerimiz ile regresyon modeli oluşturabiliriz. Bağımlı değişkenimizin k>2 gruptan oluştuğu durumlarda kullanabildiğimiz […]

 • Lasso Regresyon Analizi

    Lasso Regresyon Analizi ve Uygulama Amaçları Klasik çoklu regresyon analizinde bağımsız değişken(ler)imizin bağımlı değişkenimiz üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını test ederiz. Kurulan model […]

 • Regresyon Analizi ve MARS Yöntemi

    Regresyon Analizinde Mars Yöntemi ve Avantajları Regresyon analizi, bilimsel araştırmalarda bağımlı değişken(ler)imizi modellemek için kullandığımız bir istatistiksel analiz tekniğidir. Regresyon analizi kendi içerisinde […]