Yapısal Eşitlik Modeli ve Uygulamaları

yapısal eşitlik modeli

Anket Çalışmaları ve Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları

Anket çalışmalarında kavramlara dair analiz yapabilmek için ölçeklerden yararlanılmaktadır Ölçekler üzerinden test etmek istediğimiz kavramlar arası nedensel ilişkileri Yapısal Eşitlik Modeli aracılığı ile analiz edebiliriz. Kalite, güven, mutlululuk, kaygı, tükenmişlik gibi sayıda doğrudan ölçülemeyen kavramsal yapılar arasındaki ilişkiler için Yapısal Eşitlik Modellemesi eşsiz bir araçtır.

Gizil değişkenler arasında kurgulanana teorik model çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli tahmin edilir. Tahmin edilen bu model üzerinden gizil kavramlar arasındaki ilişkilerin istatistiksel anlamlılığı değerlendirilir.

Yapısal Eşitlik Modellerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların başında uyum indekslerinin istenilen değer aralığında olmasıdır. Yapısal Eşitlik Modeli üzerinden elde edilen GFI, AGFI, CFI, SRMR, RMSEA gibi çok sayıda göstergenin mükemmel uyuma veya kabul edilebilir uyuma sahip olmaları, kurulan modelin olmazsa olmaz bir koşuludur. Aksi halde tahmin edilen model istatistiksel açıdan geçersiz sayılmaktadır ve çalışmanızın bilimsel açıdan yanlış olmasına yol açmaktadır.

İSTMER olarak anket çalışmaları ve nicel araştırmalarınızda istatistiksel açıdan geçerli bir Yapısal Eşitlik Modeli oluşturmak için veri yapınıza en uygun tahmin tekniklerini kullanarak, sonuçlarınızda bilimsel mükemmeliyeti sağlıyoruz.

Yapısal Eşitlik Modelleme Teknikleri ve İstatistiksel Yazılımlar

Yapısal Eşitlik Modellemelerinde verilerinizin ikili, likert veya nicel olması, normal dağılıma uygunluk göstermesi ve yetersiz sayıda örneklem hacmine sahip olmasına göre alternatif yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Bu kapsamda modern teknikleri uygulamak adına AMOS, M-plus, SmartPLS, R Project ve STATA gibi güçlü istatistiksel analiz yazılımlarına da başvuruyoruz. Teorik modeliniz çerçevesinde, veri yapılarınıza göre uyum indekslerinin istenilen ölçüde sonuçlanması için alternatif veri analizi programları ile özel tahmin teknikleri uyguluyoruz.

Çalışmanıza başlamadan önce referans almış olduğunuz yayınlar üzerinden Yapısal Eşitlik Modelleme sonuçlarını kullanarak power analizi uyguluyor; araştırmanız için en uygun örneklem hacmini hesaplamanızı sağlıyoruz.

İSTMER ekibi olarak akademik bilgi birikimimiz ve modern istatistiksel analiz programlarını kullanım becerilerini birleştiriyor; Yapısal Eşitlik Modeli sonuçlarınızın maksimum uyum düzeyine sahip olmasını garanti ediyoruz. Anket çalışmalarınızda bu muhteşem analiz tekniğinin eşsiz sonuçlarını sizlerle paylaşmak için tüm araştırmacıları İSTMER ailesine bekliyoruz.

Analiz Talebiniz mi var ?