R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi – İSTMER

R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi

r programlama dili eğitimi veri analizi

R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimine Dair Genel Bilgiler

R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi, kendi alanında uzmanlaşmak ve çok değişkenli istatistiksel analizler açısından ileri düzeyde yetkin olmak isteyen araştırmacılar için geniş kapsamlı konu başlıkları içermektedir. Bu eğitimin içeriğine ait konu başlıkları şu şekildedir:

  • R Project ile İleri Regresyon Teknikleri ve Değişken Seçimi
  • R Project ile Çok Değişkenli Normallik Testleri
  • R Project ile Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
  • R Project ile Güvenilirlik Analizi Teknikleri
  • R Project ile Klasik ve İleri Açıklayıcı Faktör Analizi Teknikleri
  • R Project ile Uyum Analizi
  • R Project ile İleri Veri Görselleştirme Uygulamaları

R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi tamamlandıktan sonra, tüm katılımcıların alanlarına özgü araştırma konuları içeren web tabanlı periyodik uygulama çalışmaları düzenlenecektir.

İSTMER ekibi, bu eğitim süresince aktarılan tüm konu başlıkları kapsamında tüm katılımcılara 12 ay boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacaktır. Bu danışmanlık hizmeti kapsamında eğitim konuları dahilinde katılımcıların karşılaştıkları genel düzey problemler, 12 ay boyunca İSTMER ekibi tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşacaktır.

 

R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim akademik alanda kendini geliştirmek isteyen araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için hazırlanmıştır. R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme Eğitimi, kendi verilerini ileri yöntemleri ile istatistiksel açıdan analiz etmek ve zengin veri analizi raporları hazırlamak isteyen tüm araştırmacılara yönelik kapsamlı konular içermektedir.

 

R Programlama Dili ile Uygulamalı İleri Seviye İstatistiksel Veri Analizi Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Bu eğitime katılan araştırmacılar R Project yazılımını kullanarak temel seviye istatistiksel veri analizi uygulamaları yapabilecek düzeye erişecektir. Kurs bitiminde tüm katılımcılar regresyon analizleri, MANOVA, Faktör analizi vb. istatistiksel veri analizi tekniklerini uygulama, tablolaştırma, yorumlama ve raporlama becerisini kazanmış olacaktır.

Katılımcılar, SPSS, Minitab vb. klasik paket programlarda bulunmayan veri görselleştirme tekniklerine alternatif modelleme uygulamalarına ilişkin zengin raporlar üretebilecek düzeyde bilgi edinmiş olacaktır. Karmaşık modelleme yaklaşımlarına ek olarak, grafiksel gösterimler ile analiz sonuçlarını yorumlamak araştırmacılar için son derece kolaylık sağlayacaktır. R Project’in güçlü veri analizi kapasitesi ile birlikte istatistiksel veri analizi süreci çok daha kolay, çok daha etkin hale gelecektir.

Eğitim Talebiniz mi var ?