Etik Kurul Güç Analizi

Güç Analizi Uygulaması

Araştırmalarımıza başlamadan önce ilk olarak kaç gözlem ile çalışacağımızı güç analizi; bir diğer deyişle power analizi uygulayarak belirlememiz gerekir. Zaman ve maliyet dengesi de göz önünde bulundurularak klinik çalışmalarda denek sayısı, anket çalışmalarında da katılımcı sayısını hesaplarız. Hesaplanan bu örneklem büyüklüğünü etik kurul raporlarımızda da belirtmemiz zorunlu bir adımdır.

Bu hesaplamalarda referans bir bilimsel çalışma veya pilot araştırma verileri üzerinden güç analizi tekniğinden yararlanmamız gerekir. Yeni hazırladığınız araştırmanıza temel aldığınız bir referans makale veya tez çalışmasında kullanılan istatistiksel hipotez testi bulguları üzerinden, kendi çalışmanız için optimum örneklem büyüklüğünü hesaplıyoruz.

Power analizi ile örneklem hesaplama noktasında referans çalışmadan elde edilen etki büyüklüğü, güven düzeyi ve test isimleri gibi noktaların belirtilmesinde son derece titiz davranıyoruz. İSTMER olarak istatistiksel güç analizi hesaplamalarınızda araştırma hipotezleriniz ile uyumlu şekilde örneklem büyüklüğünüzün seçiminde sizlerin yanındayız.

Etik Kurul Raporları

Etik kurul raporlarında da araştırmacının örneklem büyüklüğünü nasıl seçtiği açıkça belirtilmelidir. Güç analizi bulgularında etki büyüklüğü, hangi testin kullanılacağı gibi temel etmenleri de dahil ederek sizler için bilimsel etik kurul rapor formatını hazırlıyoruz. Etik raporunuzun örneklem büyüklüğü belirleme noktasında kabul alabilmesi için akademik yetkinliğimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Güç (power) analizi ile örneklem büyüklüğü hesaplama bulgularının yanı sıra, istatistiksel analiz tekniklerinin de doğruluğu açısından  etik raporunuzu güçlendirmek için gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Etik kurul raporunuzun sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için İSTMER ailesi olarak daima yanınızdayız.

Analiz Talebiniz mi var ?