Veri Girişi ve Anket Formu Tasarımı

Veri Girişi İşlemleri

Bilimsel çalışmalar, kamuoyu veya pazar araştırmalarında anket formları başlıca kullanılan veri araçlarından birisidir. Anketleriniz üzerinden topladığınız verilerin doğru bir şekilde bilgisayar ortamına girilmesi, araştırmaların doğru şekilde değerlendirilmesi açısında son derece önemlidir.

İSTMER olarak veri girişi sürecini en doğru şekilde yürütmek adına anket numaralandırma ve anket kontrolü işlemlerini kullanarak sahadan topladığınız verilerinizin güven içerisinde bilgisayar ortamına aktarımını sağlıyoruz.

Veri girişi sürecinizi titizlikle yürüten profesyonel ekibimiz ile tüm anket formlarınızı istatistiksel veri analizine hazır hale getirmek için yanınızdayız.

Anket Formu Tasarımı

Araştırmalarımıza başlamadan önce amacımıza uygun değişkenleri belirler ve anket formunu tasarlarız. Anket formunuzun oluşturulması aşamasında araştırma sorularınızı dinliyor, hedeflediğiniz bulguları içselleştiriyor ve araştırmanızın kaliteli şekilde sürdürülmesi yönelik en uygun anket formunu oluşturuyoruz.

Demografik değişkenlerin belirlenmesi, ölçek formları ve alt boyutlarının belirlenmesi gibi çok sayıda detayı birlikte planlıyoruz. Araştırmanız için geçerlilik-güvenilirlik açısından doğru şekilde değerlendirilebilecek hazır ölçek formlarını kullanma veya yeni ölçek geliştirme adımlarında profesyonel destek sağlıyoruz.

Bilgisayar ortamına aktarılan verilerinizi SPSS (.sav), Excel (.xls) gibi yazılımlara göre talep ettiğiniz özel formatlara uygun şeklinde hazırlıyoruz.

Araştırma hipotezleriniz doğrultusunda anket formunuz içerisinde hangi değişkenlerin, ne tür ölçek maddelerinin yer alması gerektiğini en doğru şekilde belirlemek üzere İSTMER ekibi olarak yanınızdayız.

Analiz Talebiniz mi var ?