Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Uygulamaları

geçerlilik ve güvenilirlik analizi

Anket Çalışmaları ve Ölçeklerin Analiz Süreci

Bilimsel araştırmalarda en sık kullandığımız veri toplama araçlarının başında anket çalışmaları geliyor. Anket çalışmaları sırasında oluşturulan formlarda, yoğun olarak kendi geliştirdiğimiz ölçekleri veya hazır ölçekleri kullanıyoruz.

Ölçek maddeleri ile birlikte araştırmak istediğimiz tükenmişlik, tatmin, kaygı, memnuniyet gibi çok sayıda farklı gizil (latent) kavrama dair değerlendirmeler yapabilme olanağına kavuşuyoruz. Anket çalışmaları ile elde edilen ölçek verilerini ise geçerlilik ve güvenilirlik analizi teknikleri ile birlikte değerlendiriyoruz.

Anket çalışmaları sonucunda elde edilen verilerimizin analizi için hipotez testlerinden yapısal eşitlik modellemesine kadar çok sayıda istatistiksel analiz tekniği kullanmaktayız. Ancak ölçek maddeleri içeren anket çalışmalarında; geçerlilik ve güvenilirlik analizi teknikleri araştırmalarımızın bilimselliği açısından vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi Süreçleri

İSTMER ekibi olarak bilimsel araştırmalarınızın anket analizi aşamalarında verilerinize en uygun geçerlilik ve güvenilirlik analizi tekniklerini uygulayarak çalışmanızda bilimsel mükemmeliyeti hedefliyoruz. Bilimsel mükemmeliyeti sağlayabilmek adına geniş ölçekte istatistiksel geçerlilik ve güvenilirlik analizi tekniklerinden yararlanmaktayız.

Verilerinizin ölçme türlerine göre (iki gruplu, çok gruplu vb.) içsel tutarlılığı sağlayabilmek adına çok sayıda güvenilirlik analizi yaklaşımı arasından çalışmanıza en uygun istatistiksel tekniği seçiyoruz:

  • Cronbach Alfa katsayısı
  • Kuder-Richardson 20 (KR-20) güvenilirlik katsayısı
  • Gutman güvenilirlik katsayıları
  • Paralel  ve Katı Paralel güvenilirlik modelleri
  • İkiye bölme güvenilirlik modelleri

Ölçek çalışmalarınızın geçerlilik analizleri için de alternatif istatistiksel yaklaşımlardan yararlanıyoruz:

  • Yapı geçerliliği
  • Ayrıştırma geçerliliği
  • Uyum geçerliliği
  • Yakınsama geçerliliği
  • Dışsal geçerlilik

Alt boyut içeren ölçeklerinizin geçerlilik düzeyini uyum indekslerine göre değerlendirmek üzere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) tekniğini kullanıyoruz. DFA için de klasik tekniklerin yanında özel tahminleme araçları ile uyum indekslerinizin istenilen sınırlarda oluşmasını sağlıyoruz.

İSTMER ekibi olarak SPSS, R Project, Minitab, STATA vb. gelişmiş istatistiksel analiz programlarından yararlanarak, anket çalışmalarınızın veri analizi aşamalarını titizlikle tamamlıyoruz. Akademik birikimimiz ile istatistiksel yazılım becerilerimizi birleştirerek; anket verilerinizin geçerlilik ve güvenilirlik analizi uygulamalarında bilimsel kaliteyi garanti ediyoruz.

Bilimsel araştırmalarınızın geçerlilik ve güvenilirlik analizi adımlarını eksiksiz biçimde sizlere sunmak için istatistiğe gönül vermiş tüm araştırmacıları İSTMER ailesine bekliyoruz.

Analiz Talebiniz mi var ?