panel veri analizi – İSTMER

İSTMER BLOG

  • 4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

    Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik […]

  • Panel Veri Analizi Nedir?

    Panel Veri Analizi ve Uygulama Alanları Zamana göre değişen veriler ile hayatımızın her noktasında karşılaşıyoruz. Firmaların, ülkelerin, hastanelerin; kısacası çok sayıda birimin farklı zamanlarına […]