Hipotez Testleri ve Regresyon Analizi

hipotez testleri regresyon analizi

İstatistiksel Hipotez Testleri

Bilimsel araştırmalarımıza başlarken ilk aşamada araştırma konumuz ile ilgili hipotezler oluştururuz ve çalışmanın bütünü hipotezlerimiz üzerine kurgularız. İstatistiksel hipotezlerimizi test ederek, araştırmamıza dair anlamlı sonuçlar keşfederiz. Araştırma değişkenlerimizin aralarındaki ilişkileri test etmek için en uygun hipotez testleri arasından t-testi, Mann-Whitney testi, ANOVA,  Kruskal-Wallis testi, Friedman testi, Tekrarlı Ölçüm Analizi, Regresyon analizi gibi bir istatistiksel analiz tekniğini uygularız.

İSTMER ekibi olarak, veri setinizde yer alan değişkenlerin ölçme türleri, normal dağılıma uygunluk durumu gibi çok sayıda kriteri göz önünde bulundurarak; bilimsel açıdan en uygun testlerin seçiminde sizlere destek olmaya hazırız. Araştırmalarınızın bilimsel kalitesini belirleyen en büyük faktörün uygun istatistiksel hipotez testlerinin seçimi olduğunun bilincinde olarak, çalışmalarınızda mükemmeliyetini amaçlıyoruz. Bilimsel referanslara dayalı olarak veri analizi süreçlerinizde doğru hipotez testlerini kullanabilmeniz için sizlerin yanındayız.

 

Regresyon Analizi ve Modelleme Yaklaşımları

Regresyon analizi; araştırma hipotezlerimizde bağımsız değişkenlerinizin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini incelemek ve geleceğe yönelik tahminler oluşturmak amacı ile kullanılan son derece yaygın bir modelleme tekniğidir. Regresyon analizi ile birlikte araştırmanızda önemli bir role sahip sonuç değişkeni üzerinde hangi faktörlerin ne ölçüde anlamlı etkiye sahip olduğunu keşfetmeniz ve tahminler yapabilmeniz mümkün hale gelmektedir.

Veri setlerinizde bulunan bağımlı değişkenlerin dağılımı, aykırı değer varlığı, çoklu bağlantı sorunu gibi çok sayıda olası problemi göz önünde bulundurarak, en uygun regresyon analizi tekniğini uygulamak üzere araştırmalarınıza en uygun regresyon modelini oluşturuyoruz. Klasik lineer regresyon analizinin yanı sıra çok sayıda alternatif regresyon modeli kullanıyoruz:

  • Dayanıklı (robust) regresyon modelleri
  • Ridge regresyon modelleri
  • Lasso, Elastik net regresyon modelleri
  • Nonlineer regresyon modelleri
  • Bayesci regresyon modelleri
  • Poisson regresyon modelleri
  • Gama regresyon modelleri
  • Beta regresyon modelleri
  • Nonparametrik regresyon modelleri

Söz konusu regresyon modelleri dışında 40’ı aşkın regresyon modelinden yararlanıyoruz. Ayrıca modelinizin gücünü artırmak için veri temizleme, değişken seçimi ve model seçimi adımlarından yararlanarak bilimsel araştırmalarınızda mükemmeliyetçi modelleme perspektifi ile hareket ediyoruz. Güçlü bilgi birikimine sahip veri analizi ekibimiz ve SPSS, R Project, Minitab gibi yazılım kullanma ve uzman istatistiksel programlama becerilerimiz sayesinde en uygun regresyon analizi tekniği ile çalışmalarınıza değer katmak için İSTMER ekibi olarak sizlerin yanınızdayız.

 

 

Analiz Talebiniz mi var ?