Panel Veri Analizi ve Ekonometrik Modeller

panel veri analizi ekonometrik modeller

Panel Veri Analizi

Panel veri analizi farklı zaman dilimlerine ait ülke, kurum, firma gibi birimlerin kesitsel gözlemlerini analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel analiz tekniğidir. Panel veri analizi için kullanılan gözlemler, seçilen yıllara göre araştırmaya dahil edilen sayısal veya kategorik ölçümler içermektedir.

Ekonomi, finans, işletme ve birçok farklı alanda panel veriler ile çalışılmaktadır. Söz konusu alanlarda zamana göre elde edilen birimlerin değişkenler açısından istatistiksel etki düzeylerini belirlemek için panel veri analizine başvurulmaktadır.

Panel veri türleri için modelleme süreçlerinde çok sayıda etki düzeyi ve tahmin modeli kullanılıyor. Özellikle dengeli/dengesiz panel veri yapıları ve istatistiksel varsayımların sağlanma koşulları; seçilen model türü konusunda önemli rol oynuyor.

Araştırma verilerinden hareketle en uygun etki türünün seçimi ve varsayımların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için Hausman, Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı, Durbin-Watson gibi çok sayıda varsayım sınama tekniklerine başvuruluyor. Panel veri yapılarında sabit etki, rassal etki, havuzlanmış en küçük kareler tekniği gibi etki türleri seçileren en uygun panel model oluşturuluyor.

Panel verilerde aktarılan ekonometrik koşulların değerlendirilmesi ve uygun test sonuçlarına en doğru panel veri modelinin seçilmesi, çalışmalarınızın bilimsel kalitesi açısından son derece önem taşımaktadır.

Bilimsel araştırma ekimiz ile birlikte EViews, STATA, R Project gibi özel yazılımlar aracılığı ile panel veri analizinin tüm olası problemlerini ustalıkla çözebiliyoruz. İSTMER olarak panel verilerinizi analizini gerçekleştirmek için daima siz değerli araştırmacılarımızın yanındayız.

 

Ekonometrik Modeller

Ekonometrik modeller, zaman serileri içeren veri analizi çalışmaları için kullanılan özel istatistiksel analiz teknikleridir. Araştırma birimleri panel veri veya zaman serisi şeklinde tanımlandığında ekonometrik analiz tekniklerine başvurulmaktadır.

Zaman serilerinin analizi için durağanlık analizi, eşbütünleşme testleri, nedensellik testleri, ARCH-GARCH modelleri, ARDL modelleri, ARIMA, ARFIMA, SARIMA  yöntemleri gibi çok sayıda ekonometrik analiz tekniğine yaklaşımına başvurulmaktadır.

İSTMER ekibi olarak araştırmanızın hipotezlerinize göre en uygun ekonometrik analiz tekniklerini kullanarak çalışmalarınızın bilimsel niteliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Zaman serisi içeren verilerinizin ekonometrik analiz sürecini bilimsel açıdan güvenilir şekilde tamamlamak için tüm araştırmacıları ailemize bekliyoruz.

Analiz Talebiniz mi var ?