Veri Görselleştirme Analizleri

veri görselleştirme

Veri Görselleştirme ve İstatistiksel Analiz

Araştırma makalelerinde, lisansüstü tez çalışmalarında ve pazar araştırma raporlarında veri analizi bulgularını karmaşık tablolar üzerinden yorumlamak yerine grafiksel gösterimler üzerinden yorumlamak; çalışmaların bilimsel kalitesini büyük ölçüde artırmaktadır. Bu önemli gerçeğin karşısında duramayan bilim dünyasında da veri görselleştirme (data visualization) olarak ifade edilen yepyeni bir alan geliştiriliyor.

Bu yeni alan sayesinde verilerimizi ve bilgilerimizi yalın grafiksel gösterimler aracılığı ile ifade edebiliyoruz.

Verilerimizi analiz etmek adına çok sayıda istatistiksel analiz tekniği uyguluyoruz. İstatistiksel hipotez testleri, regresyon analizleri, yapısal eşitlik modelleri, zaman serisi analizleri… Onlarca tekniği uyguluyor ve verilerimizden anlamlı sonuçlar üretmeye çabalıyoruz. Veri görselleştirme tekniklerini, uyguladığımız analiz sonuçlarını grafiksel gösterimler ile yorumlamamızı sağlayan eşsiz yaklaşımlar olarak tanımlayabiliriz.

Temel istatistiksel analiz yöntemleri açısından pasta grafikleri, kutu grafikleri, histogram gibi veri görselleştirme adımlarından yararlanmaktayız. Zaman serisi analizleri için çizgi grafikleri, otokorelasyon grafikleri, yapısal kırılma grafikleri gibi yaklaşımları tercih ediyoruz.

Veri yapılarına bağlı olarak tek değişkenli veya çok değişkenli veriler üzerinden bilimsel amaçlarımıza yönelik grafiksel sonuçlar elde ediyoruz. İleri istatistiksel analiz sonuçlarını görselleştirmek için de özel teknikler kullanmamız gerekiyor.

İSTMER ekibi olarak t-testi, ANOVA, korelasyon analizi, regresyon analizi, yapısal eşitlik modeli teknikleri ve birçok farklı veri analizi algoritmasına dair özel veri görselleştirme analizleri ile tüm araştırmacılara destek olmak için hazırız.

Veri Görselleştirme Programları

İstatistiksel analiz bulgularını görselleştirmek için istatistiksel analiz programları kullanılıyor. Seçilen yazılım tarafından üretilen grafikler aracılığı ile istatistiksel analiz bulguları yorumlamaya hazır görseller biçiminde kullanılabiliyor.

İSTMER ekibi olarak SPSS, R Project, Minitab, STATA, Power BI gibi yazılımlar aracılığı ile harika veri görselleştirme sonuçları üretebiliyoruz.

Araştırmacılarımızın veri türlerine özel grafikler tasarlayabilmek üzere kodlama sistemleri ile birlikte özel profesyonel çözümler  geliştiriyoruz. Ticari yazılımlar üzerinden elde edilen hazır grafikler dışında da veri analizi bulgularınızı özel görselleştirme sonuçları ile yoruma hazır hale kavuşturuyoruz.

İstatistiksel analiz konusunda edindiğimiz bilgi birikimimiz ve istatistiksel yazılım uzmanlığımızı bir araya getirerek, veri analizi sonuçlarınızı olağanüstü görsellerle zenginleştirmek için tüm İSTMER ekibi olarak tüm araştırmacılarımızın yanındayız.

Analiz Talebiniz mi var ?