Frekans Analizi SPSS ile Nasıl Uygulanır?

frekans analizi spss

 

Frekans Analizi SPSS Programında Hangi Adımlar ile Uygulanır?

Frekans analizi, verilerin gözlem sıklığını ve yüzdesel dağılımlarını gösteren bir istatistiksel analiz tekniğidir. Demografik faktörleri, anket maddelerini, kategorik veya tamsayılı araştırma sorularını frekans analizi ile değerlendirebiliyoruz. Frekans analizi SPSS programı ile üç adımda uygulanabilmektedir.

frekans analizi spss

Yukarıda gösterilen menüler aracılığı ile frekans analizi yapabiliyoruz. Frekans analizi SPSS programı ile sırasıyla Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies adımları ile uygulanabiliyor. Kısaca analiz, tanımlayıcı istatistikler ve frekanslar olarak tanımlayabileceğimiz menülere geçiş yaparak frekans analizini gerçekleştirebiliyoruz.

frekans analizi spss

Son olarak Frequencies menüsünü tıkladığımızda karşımıza yeni bir pencere açılıyor. Pencerenin sağ kısmında istatistik analizi için kullanacağımız değişkenler yer alıyor. Analiz etmek istediğimiz değişkenleri ister sürükleyerek, ister ok üzerinden Variable(s) ekranının içerisine dahil ediyoruz.

Frekans analizi sonuçlarını alabilmemiz için ekranın sol alt tarafında Display frequency tables; yani frekans tablolarını göster seçeneğindeki tik işaretini aktif tutmamız şart. Aksi halde frekans analizi tablolarını elde edemiyoruz.

frekans analizi spss

Frekans analizi bulgularına ait bir örnek SPSS tabloları gösteriliyor. Frekans analizinde ilk SPSS tablosunda mevcut ve kayıp gözlem sayıları veriliyor. Valid satırı geçerli olan; missing satırı ise kayıp olan gözlem sayılarını temsil ediyor.

Bir alt tabloda da görüldüğü üzere, frekans analizi çıktılarında frequency sütunu gözlem sayılarını, percent sütunu kayıp veriler de dahil olmak üzere yüzdelik değerleri, valid percent kayıp verilerden arındırılmış olan yüzdelik değerleri ve cumulative percent de toplamsal olarak ifade edilen yüzdelik değerleri göstermektedir.

Percent sütunundaki sonuçlarda kayıp değerler ile beraber oransal toplamlar %100’e ulaşıyor. Bu noktada bir yanlışımız yok; ancak percent sütunu kayıp verileri de ayrı bir grup olarak ele alıyor.

İstatistiksel analiz sürecinde frekans analizi sonuçlarını yorumlarken gözlem sayılarını ve geçerli olan yüzdeleri baz almalıyız. Kümülatif oranları vermemiz şart değil. Frekans analizi SPSS çıktılarına göre bu noktada son derece dikkatli olmalıyız.

Sonuç olarak, istatistik analizi uygulamalarımızda vazgeçilmez olan frekans analizi adımını SPSS programı ile uygulayabiliyoruz. Frekans analizi SPSS programı ile üç adımda yapılabiliyor ve sonuçta frekans sayıları ile birlikte yüzdeleri bir arada verdiğimizde süreci tamamlayabiliyoruz.

Bu menünün içerisinde SPSS programı ile uygulanabilecek ekstra grafiksel gösterimler ve tanımlayıcı istatistiklerin bulunduğu bölümler de var. Gelecek yazılarımızda bu bölümlere de değineceğiz.