İSTMER BLOG

 • Neden Yapısal Eşitlik Modeli ile Aracılık Analizi?

  Aracılık analizi, iki değişken arasındaki ilişkide başka değişken(ler)in bir rolünün var olup olmadığını sınamak için kullanılan eşsiz bir istatistiksel yaklaşımdır. Özellikle psikoloji çalışmalarında aracılık […]

 • Tez İstatistiklerinde Analiz Hataları

    Tez İstatistiklerinde Analiz Hataları ve Çözüm Önerileri Lisansüstü tez çalışmalarımızda istatistiksel analiz tekniklerini yoğun olarak kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Araştırma sorularımızın cevaplarını, […]

 • Veri Görselleştirme ile Bir Bakışta İstatistik

  Veri Görselleştirme Nedir? Günümüz teknolojisinin akıl almaz gelişimi sayesinde her yanımızda veri patlaması yaşanıyor. Özellikle bilimsel araştırmalarımızda anket çalışmaları ve deneysel faaliyetler sonucu, kolaylıkla […]

 • İstatistik Yazılımı Seçenekleri ve Genel Kullanımları

  İstatistik Yazılımı Seçeneklerimiz Neler? Nasıl Kullanılırlar? İstatistik yazılımı, istatistiksel analiz uygulamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için teknolojinin bizlere sunduğu büyük bir nimet. Tüm araştırmacılar, bu yazılımlar aracılığı […]

 • İstatistik Analiz Ücretleri ve Temel Faktörler

  İstatistik Analiz Ücretleri ve Danışmanlık İklimi Bilimsel araştırmalarda istatistik analizi için bir uzman desteğine başvurmak bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle tıp ve sağlık bilimlerinde […]

 • Yapısal Eşitlik Modeli Nedir?

  Yapısal Eşitlik Modeli, Gizil Değişken ve Ölçekler “Yapısal Eşitlik Modeli Nedir?” sorusuna geçmeden önce, bazı temel noktaları anlamamız gerekiyor. İlk olarak şu sorular ile […]