İstatistik Analiz Ücretleri ve Temel Faktörler

istatistik analiz ücretleri

İstatistik Analiz Ücretleri ve Danışmanlık İklimi

Bilimsel araştırmalarda istatistik analizi için bir uzman desteğine başvurmak bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle tıp ve sağlık bilimlerinde ve anket çalışmalarını kapsayan sosyal bilim araştırmalarında, istatistiksel veri analizi danışmanlığı popüler bir hizmet dalı olarak gelişiyor. Bu danışmanlık sürecinde istatistik analiz ücretleri de araştırmacılar için merak konusu.

İstatistik analiz ücretleri web sitesine sahip olan bireylerin, freelancer olarak çalışan şahısların ve az sayıdaki kurumsal firmanın ücret politikalarına göre son derece değişkenlik gösteriyor. Genellikle istatistik analizi alanında hizmet veren websiteleri resmi firma statüstünde değil ve istatistik branşında olmayan çalışanların bile bulunduğuna zaman zaman rastlıyoruz.

Proje bazlı sabit fiyatlandırma ile çalışan veya nadir de olsa paket olarak hizmet sunan websiteleri de bulunuyor. Türkiye ölçeğinde bakacak olursak; fiyatlandırmalar 200-300 TL aralığından başlayıp, 2000-3000 TL aralığına kadar uzanabiliyor. Bazı durumlarda istatistik analiz hizmeti fiyatlandırmaları 5000 TL’leri bile aşabiliyor. Bu tamamen hizmet veren kişilerin insiyatifinde olan bir durum. Ortalama bir analiz fiyatı ise 1000-2000 TL aralığında değişebiliyor. Bu fiyatlar, analizlerin türüne göre azalabiliyor. 

Bir de ek analiz ücretlendirmesi söz konusu. Bazı hizmet sağlayan websitelerinde en küçük bir analiz için bile ek fiyat talep ediliyor. Bazı istatistik analiz hizmeti veren web sayfalarında ise belli bir orana kadar (çalışmanın %25-%50’si) ek analiz ücreti talep edilmiyor.

İSTMER olarak bizlerin fiyat politikasında ise yeni bir analiz olmadığı ve çok çok yoğun analiz gerektirmeyen durumlarda ek analiz ücreti talep etme konusuna soğuk yaklaşmaktayız. Ayrıca istatistik analiz ücretlerini belirlerken, belirli sayıda analiz adedi aşıldığında ise toplam ücrete yansıtmıyoruz. Fiyatlandırmalarımız da ortalamanın oldukça altında rakamlarda seyrediyor. Akademik uzmanlık düzeyimize rağmen yüksek ücretlendirmeyi etik bulmuyoruz.

Kısacası; istatistik analiz raporlarına ait ücretlendirmeler websitelerinin, freelancer olarak çalışanların ve az sayıdaki kurumsal firmanın politikalarına göre değişiyor.

İstatistik Analiz Ücretleri Hangi Faktörlere Göre Değişiyor?

İstatistik analiz ücretlerini belirleyen bazı temel faktörler var. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çalışmada kullanılan analiz adedi
  • İstatistiksel analiz raporunun teslim edilmesi süresi
  • İstatistiksel analiz tekniklerinin zorluk derecesi
  • Analiz sürecini gerçekleştiren kişilerin uzmanlık/yetkinlik düzeyi

Temelde istatistik danışmanlık ücretlerinde ilk iki madde önemli role sahip. Bir çalışmada 5 hipotez testi uygulandığında farklı; 50 hipotez testi uygulandığında ise farklı fiyatlandırma oluşması son derece doğal.

Benzer şekilde analiz süresi de ciddi bir etken. Bir çalışma için 24 saat içinde gönderim sağladığınızda farklı; 1 hafta sonrasında gönderim sağladığınızda ise farklı bir ücret sunulabilir.

İstatistiksel analiz tekniklerinin zorluk düzeyi de bu noktada büyük bir faktördür. Örneğin; hiç uygulanmamış yeni bir tekniğin analizi için istatistik danışmanları detaylıca çalışarak bu tekniğin teorisine ve uygulamasına hakim olmak için ciddi bir emek sarf edecektir.

Bu noktada özel istatistiksel ya da ekonometrik uygulamalarına değinmemiz gerekiyor.

Bilimsel araştırmalarda en bilindik yazılımlarda bile yer almayan özel analiz teknikleri bulunuyor. Örneğin; oransal olarak tanımlı panel veri analizleri ne SPSS, ne Minitab’da var. Bunun için kod yazarak analiz yapmak durumundayız.

Yine benzer şekilde Network-Veri Zarflama Analizi olarak tanımlanmış güncel bir etkinlik analizi tekniği klasik yazılımlarda yer almıyor. Modelin çalışma prensibini anlamak da epey zaman alıyor. Yeni modelleme yaklaşımlarını kavrayabilmek için çok ciddi bir okuma ve uygulama süreci ayırmak gerekebiliyor.

İstatistiksel analiz uygulamalarında da dikkat edeceğimiz çok önemli bir husus daha var. Bazı analizlerimizde klasik yazılımlarda istediğimiz sonuçları bulamıyoruz.

Doğrulayıcı faktör analizi gibi en sık kullandığımız istatistik analiz tekniğinde bile AMOS, Stata gibi programların tahmincileri istenmeyen sonuçlar üretiyor.

Bu durumda istatistikçilerin mutlaka yeni tekniklere, yeni yaklaşımlara başvurması kaçınılmaz oluyor. Sonuçta tüm araştırmalar ve bilgi birikiminin aktarımı, kendi içerisinde değer görmeyi hak eden unsurlar.

Son olarak da, analizi uygulayacak olan ekiplerin yetkinliği de fiyat düzeyini etkilemektedir. İstatistik bölümü mezunu olan, lisansüstü düzeyde istatistik eğitim alan veya akademik düzeyde öğretim üyesi pozisyonunda istatistik bölümlerinde görevli öğretim elemanları tarafından yapılan analizler ile biyofizikçi veya halk sağlığı uzmanı tarafında yapılan analizler arasında çok büyük farklar olacaktır.

istatistik analiz ücretleri temel-faktorleri

İSTMER bu konuda da akademik yetkinlikte rakipsiz olmasına rağmen, istatistik analiz ücretlerinde diğer danışmanlık sitelerine! kıyasla çok daha uygun rakamlar talep etmektedir.

İstatistik danışmanlarımız R-Project gibi en güçlü veri analizi programlarını bile ustalıkla kullanarak, bilimsel açıdan mükemmeliyeti başarabildiğini açıkça göstermektedir.

İstatistik analiz ücretleri son derece uygun olan analizlerde bile kullanıcıların tereddüt yaşadığını gözlemleyebiliyoruz.

O zaman şu soru ile yazımızı bitirelim:

Bir lisansüstü tez çalışmasında yapılan istatistiksel hataları kaç TL karşılığında geri alabilirsiniz?