İSTMER BLOG

 • Yatay Kesit Verisi Nedir? Araştırmacılar İçin 4 Temel Bilgi

  Bilimsel bir araştırma gerçekleştirirken gözlemlerimize ilişkin verileri toplar ve bu veriler üzerinden çıkarımlarda bulunuruz. Topladığımız bu verilerin büyük bölümünü yatay kesit verileri oluşturmaktadır. Peki […]

 • Kukla Değişken Nedir?

  Kukla değişken, kategorik olarak tanımlanmış verilerin kodlanması ile oluşturulan özel bir değişken türüdür. Özellikle regresyon analizlerinde, sayısal veri yapıları üzerinden kukla değişken oluşturulduğunu bilimsel […]

 • 4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

  Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik […]

 • Panel Veri Analizi Nedir?

  Panel Veri Analizi ve Uygulama Alanları Zamana göre değişen veriler ile hayatımızın her noktasında karşılaşıyoruz. Firmaların, ülkelerin, hastanelerin; kısacası çok sayıda birimin farklı zamanlarına […]

 • İstatistik Yazılımı Seçenekleri ve Genel Kullanımları

  İstatistik Yazılımı Seçeneklerimiz Neler? Nasıl Kullanılırlar? İstatistik yazılımı, istatistiksel analiz uygulamalarımızı gerçekleştirebilmemiz için teknolojinin bizlere sunduğu büyük bir nimet. Tüm araştırmacılar, bu yazılımlar aracılığı […]

 • Aşamalı Regresyon Analizi

    Aşamalı Regresyon Analizi İstatistiksel analiz uygulamalarında regresyon analizi en çok kullandığımız modelleme tekniği. Regresyon analizini uygularken, belirlediğimiz bağımsız değişkenler arasından en uygun olan […]

 • Lasso Regresyon Analizi

    Lasso Regresyon Analizi ve Uygulama Amaçları Klasik çoklu regresyon analizinde bağımsız değişken(ler)imizin bağımlı değişkenimiz üzerindeki etkisinin anlamlı olup olmadığını test ederiz. Kurulan model […]

 • Regresyon Analizi ve MARS Yöntemi

    Regresyon Analizinde Mars Yöntemi ve Avantajları Regresyon analizi, bilimsel araştırmalarda bağımlı değişken(ler)imizi modellemek için kullandığımız bir istatistiksel analiz tekniğidir. Regresyon analizi kendi içerisinde […]

 • SPSS ile Zaman Serisi Analizi

    SPSS ile Zaman Serisi Analizi Uygulamaları ve Temel Menüler Zaman serisi analizi, belirli bir süre içerisinde  (yıl, ay, gün vb.) elde edilen verilerin […]

 • Beta Regresyon Analizi

  Beta Regresyon Analizi Nedir? Regresyon modellerinden yararlandığımız istatistiksel analiz süreçlerimizde, kullandığımız bağımlı değişkenlerimizin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmamız bir zorunluluktur. Bağımlı değişkenimiz normal dağılıma […]