İSTMER BLOG

 • R İLE FAKTÖR ANALİZLERİ

  “Faktör Analizi” ifadesini birçok araştırmacı ilk duyduğunda yüzleri pek de güleç bir hal almıyor olsa gerek. Bir de üstüne R programını ekleyince tadından değil […]

 • R Programlama Dili İle Neler Yapılabilir? BÖLÜM – 1

  R veri bilimcileri, istatistikçiler ve analistler tarafından çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için kullanılan popüler bir programlama dilidir. Araştırmalarımızda R programını istatistiksel çıkarım, hipotez testi, […]

 • Neden Yapısal Eşitlik Modeli ile Aracılık Analizi?

  Aracılık analizi, iki değişken arasındaki ilişkide başka değişken(ler)in bir rolünün var olup olmadığını sınamak için kullanılan eşsiz bir istatistiksel yaklaşımdır. Özellikle psikoloji çalışmalarında aracılık […]

 • Yatay Kesit Verisi Nedir? Araştırmacılar İçin 4 Temel Bilgi

  Bilimsel bir araştırma gerçekleştirirken gözlemlerimize ilişkin verileri toplar ve bu veriler üzerinden çıkarımlarda bulunuruz. Topladığımız bu verilerin büyük bölümünü yatay kesit verileri oluşturmaktadır. Peki […]

 • Medikal İstatistik: İstatistik Danışmanları ve Araştırmacılar İçin Bir Kılavuz

  Medikal, diğer adıyla tıp ya da biyoistatistik alanında bir istatistik danışmanı veya araştırmacı olarak, medikal istatistik konusunda güçlü bir bilgi birikimine sahip olmak son […]

 • Betimsel İstatistik Nedir?

  Betimsel istatistik, istatistik biliminin temel yapı taşını oluşturan kavramların topluluğudur. Nedir peki bu kavramlar? Ne kadar dokunuyor bu kavramlar günlük hayatımıza? Ne denli ilgiliyiz […]

 • Açıklanan Varyans Oranı Nedir?

  Açıklanan Varyans Oranı ve İstatistik Bilimindeki Önemi Açıklanan varyans oranı, keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların veri setindeki tüm değişkenleri hangi […]

 • KMO İstatistiği Nedir?

  KMO istatistiği açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı, alt boyut belirlemek için açıklayıcı faktör analizinin uygulandığı her çalışmada […]

 • İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri Nelerdir?

  İleri istatistiksel analiz teknikleri, veri setlerinde değişkenler arası karmaşık ilişkileri ortaya koyabilmek adına temel düzey testlerin ve modellemelerin ötesine geçen analizler bütünüdür. Araştırmacılar olarak […]

 • Anket Sonuçları Nasıl Analiz Edilir?

  Bilimsel Araştırmalarımızda Anket Sonuçları Nasıl Analiz Edilir? Anket çalışmaları, özellikle sosyal bilimlerde yürütülen araştırmaların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu anketlerden toplanan verilerin ardından, araştırmacıların […]