Joe Biden Seçim Araştırmalarında Ne Durumda? İstatistiksel Açıdan Değerlendirelim

joe biden seçim

 

Joe Biden Seçim Araştırmalarına Göre Ne Durumda?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkan adayı olan Joe Biden, ülkemiz hakkındaki çirkin açıklamaları ile bir anda gündemimize girdi. Biz de ABD başkanlık seçimleri öncesinde Joe Biden seçim araştırmalarına göre hangi durumdadır diye merak ettik ve en güncel bulguları istatistiksel açıdan inceleyerek değerlendirmeye karar verdik.

Bildiğimiz üzere, Joe Biden Türkiye’ye karşı düşmanca tutumu ile tanınan bir politikacı. ABD başkanı olduğu takdirde de ülkemiz için olumsuz birtakım gelişmelerin olabileceğini kestirmek çok zor değil. Bu açıdan bakıldığında, “Joe Biden seçim sonuçlarına göre başkan olabilir mi?” soru aklımıza geliyor. İstatistiksel analiz, bu noktada önümüzü görmemizi sağlıyor.

Şimdi aşağıdaki grafiğe kısaca bir göz atalım.

joe biden seçim

ABD’de seçim araştırmaları yürüten şirketlerin oy oranlarının ağırlıklı ortalamaları alınarak, Ocak-Ağustos 2020 tarihleri arasındaki oy oranları veri görselleştirme teknikleri ile karşımızda bulunuyor. Grafikte hem Joe Biden, hem de diğer aday olan Donald Trump için hesaplanan oy oranlarının ağırlıklı ortalamalarını ve ayrı ayrı oy oranlarını gösteriyor.

Sonuçlara bakıldığında, ilk göze çarpan nokta tüm aylar için Joe Biden’ın ortalama oy oranlarının Donald Trump’a göre yüksek olduğu. Korona virüs’ü gündemimize girmesinden önce  bu fark %2 civarında iken, zaman geçtikçe iki aday arasındaki oy farkı ortalamaları gittikçe artmış.

En güncel Ağustos verilerine göre yaklaşık %9 düzeyinde bir fark var. Özetle, Joe Biden seçim araştırmalarına göre tüm aylarda rakibine üstünlük sağlıyor ve oy farkı da gittikçe artıyor. Seçim araştırmalarına göre oy oranlarının değişim aralığı %7 civarında bulunuyor.

Veri görseline göre seçim araştırmalarının ayrı ayrı oranları da her iki aday için net bir şekilde ayrışıyor ve aylara göre oy oranları durağan bir düzeyde seyrediyor. Donald Trump için oy oranlarında kısmen azalan bir trendin var olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

Grafikte dikkat çeken çok önemli bir husus daha var. Seçim araştırmalarına ayrı ayrı baktığımızda, yaklaşık 30 ayrı araştırmada Joe Biden seçim sonucunda %50’nin üzerinde oy alabiliyor. Donald Trump ise yalnızca bir araştırmaya göre %50’nin üzerinde oya sahip olabiliyor.

Her iki aday aday için p oranını şu şekilde tanımlansın:

p: %50’nin üzerinde oy alınan seçim araştırmaları oranı

Burada tanımladığımız orana göre, Joe Biden için p oranı Donald Trump’a göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha fazla bulunuyor (p<0.05).

Bu hipotez testi, bize Joe Biden’ın Donald Trump’a göre %50’nin üzerinde oy olma olasılığının daha yüksek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

joe biden seçim

Yukarıdaki veri görselleştirme sonucuna göre Joe Biden seçim sırasında Donald Trump’a göre daha fazla eyalette önde gözüküyor. Donald Trump dört eyalette daha önde iken, Joe Biden ise dokuz eyalette daha önde gözüküyor. Eyaletlerin nüfusları da göz önüne alındığında bu oran daha çarpıcı hale geliyor.

Sonuç olarak, istatistiksel analiz bulgularımız bize Joe Biden’ın seçimi kazanmaya daha yakın aday olduğuna işaret ediyor. ABD başkanlık seçimleri sonucunda ülkemiz için düşmanca hisler besleyen Joe Biden’ın kazanma olasılığı daha yüksek gibi gözükse de, son sözü yine bize içinde her türlü olasılığı barındıran istatistik söyleyecek!