SPSS ile Grup Bazında Veri Analizi Nasıl Uygulanır?

spss analizi

SPSS ile Gruplara Göre Veri Analizi Uygulamaları

Elimizde sağlık üzerine gerçekleştirilmiş büyük bir araştırmaya ait büyük bir veri seti olduğunu düşünelim. Bu veri seti üzerinden köylerde, ilçelerde ve şehirlerde yaşayan bireyler bazında, cinsiyet ile astım hastalığı arasında anlamlı bir ilişkin olup olmadığını test etmek istiyoruz. Hipotez testini SPSS ile uygulasak; SPSS analizi nasıl uygulayabilirdi?

Yani hastaların yaşadıkları bölgelere göre ayrı ayrı ki-kare testini SPSS programı ile analiz ederken hangi adımları uygulamalıyız?

Seçenek konusunda da özgürüz. İster ki-kare, ister ANOVA, ister t-testi, ister korelasyon analizi

Esas vurgulamak istediğimiz konu, istatistiksel analiz tekniğini bir kategorik değişkenin grupları bazında nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu yazıda buna değineceğiz.

SPSS ile istediğimiz herhangi bir analizi, bir değişkenin gruplarına göre ayrı ayrı uygulamamız için Split File menüsünü kullanmamız gerekiyor.

Bunun için iki adım izlememiz yeterli: Data -> Split File menüsüne gelerek ayırma işlemine başlayabiliriz.

spss analizi

Hemen arkasından karşımıza Split File menüsü açılıyor. Bu menü üzerinden karşımıza üç seçenek çıkıyor:

1) Tüm durumları analiz et, grup oluşturma: Herhangi bir gruba göre değil, tüm veriler üzerinden işlemleri uygular.

2) Grupları karşılaştır: Grup değişkeni bazında istatistiksel analizleri karşılaştırır.

3) Çıktıyı gruplara göre düzenle: Grup değişkeni bazında tüm işlemleri uygular.

spss analizi istatistik

Yukarıdaki menüde bu üç seçeneği de görebiliyoruz. İstatistiksel analiz süreçlerimizde grup bazında SPSS analizi uygulayabilmesi için, bizim 2. ya da 3. seçeneği seçmemiz gerekiyor. “Grupları karşılaştır” ya da “çıktıyı gruplara göre düzenle” bölümlerinden herhangi birisi ile SPSS analizi yapabilir.

Her iki seçenekte de menüde yer alan “Groups Based on“, yani grup bazında alanına istediğim grup değişkenini eklememiz gerekiyor. Bu bölüme istediğimiz kadar değişken de ekleyebiliriz. Örneğin; istatistiki analiz bulgularımızı hem cinsiyet, hem eğitim, hem de yaşadığı bölgeye göre almak istersek, bu üç değişkeni de grup bazında alanına sürüklemeliyiz.

SPSS programı içerisinde gruplara göre göreceli olarak daha basit tanımlayıcı istatistiklere erişmek için t-testi, ANOVA, Kruskal-Wallis testi, ki-kare testi gibi teknikleri doğrudan uygulayabiliriz. Hipotez testleri aşamasında SPSS analizi uygularken bize bu tür ortalama, standart sapma, minimum, maksimum gibi tanımlayıcı istatistikleri sunabiliyor.

Bu şekilde, SPSS’nin içerisinde bulunan tüm veri madenciliği, makine öğrenimi ya da istatistiksel veri analizi tekniğini seçtiğimiz gruplar için kolaylıkla uygulama fırsatına sahibiz.

SPSS istatistik analizi aşamalarında Explore, Means, Custom Tables gibi menüler üzerinden de gruplara göre bazı işlemleri uygulayabiliyor. Özetle, SPSS programı ile grup bazında farklı seçenekler üzerinden istatistiksel analiz tekniklerimizi uygulayabiliyoruz.