Blog – İSTMER

BLOG

 • Açıklanan Varyans Oranı Nedir?

  Açıklanan Varyans Oranı ve İstatistik Bilimindeki Önemi Açıklanan varyans oranı, keşfedici (açımlayıcı) faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların veri setindeki tüm değişkenleri hangi […]

 • KMO İstatistiği Nedir?

  KMO istatistiği açıklayıcı faktör analizinde örneklem yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı, alt boyut belirlemek için açıklayıcı faktör analizinin uygulandığı her çalışmada […]

 • Kukla Değişken Nedir?

  Kukla değişken, kategorik olarak tanımlanmış verilerin kodlanması ile oluşturulan özel bir değişken türüdür. Özellikle regresyon analizlerinde, sayısal veri yapıları üzerinden kukla değişken oluşturulduğunu bilimsel […]

 • Cox Regresyon Analizi Nedir?

  Cox Regresyon Analizi ve Genel Bilgiler Cox regresyon analizi, yaşam süreleri üzerinde belirleyici bir role sahip faktörlerin (sigara kullanımı, kan grubu vb.) etkilerini modellemek […]

 • İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri Nelerdir?

  İleri istatistiksel analiz teknikleri, veri setlerinde değişkenler arası karmaşık ilişkileri ortaya koyabilmek adına temel düzey testlerin ve modellemelerin ötesine geçen analizler bütünüdür. Araştırmacılar olarak […]

 • 4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

  Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik […]

 • Granger Nedensellik Testi: Nedir? Ne Değildir?

  Granger Nedensellik Testi: Nasıl, Ne Zaman Uygulanmalı? Granger nedensellik testi, ekonometri araştırmacılarının zaman serisi ile çalıştığı hemen her çalışmada karşımıza çıkan eşsiz bir veri […]

 • 5 Soruda İstatistik Şirketleri

  İstatistik şirketleri, araştırmacıların elde ettiği verileri analiz etmek için başvurduğu biricik kurumlar olarak karşımıza çıkıyor. Bilimsel araştırmalar için toplanan veri sayısı, çalışma alanları ile […]

 • Stata ile Panel Veri Analizi Uygulamaları Nasıl Yapılır?

  Stata ile Panel Veri Analizi Uygulamaları ve Bilinmesi Gerekenler Stata ile panel veri analizi, ekonometrik çalışmalar yürüten araştırmacıların ihtiyaç duyduğu en temel konuların başında […]

 • En Küçük Kareler Varsayımlarının İncelenmesi ve Çoklu Bağlantı Varlığında Kullanılacak Alternatif Yaklaşım: Ridge Regresyon

  Çoklu doğrusal regresyon analizinde temel amaç bağımsız değişkenler aracılığı ile bağımlı değişkeni tahmin etmek, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirlemek ve diğer değişkenlerin […]

 • Tez İçin İstatistik: 3 Büyük Yanlış

  Tez İçin İstatistik Analiz Süreçleri ve Önemi Tez için istatistik, olmazsa olmazsa bilimsel alanların başında geliyor. Bu süreçte, lisansüstü tez çalışmalarımızda topladığımız verilerden anlamlı […]

 • Kaplan Meier Analizi Nedir?

  Kaplan Meier Analizi ve İstatistiksel Uygulamaları Biyoistatistik alanında çalışan araştırmacılar, bir hastalığın ölümle sonuçlanmasını etkileyen faktörleri belirlemek için sağkalım analizlerini kullanıyor. Kaplan Meier analizi, […]

 • İstatistik Uzmanına Hangi Bilgileri Sunmalıyız?

  İstatistik Uzmanına Sunulacak Bilgiler: Ama Hangileri? Araştırmalarımızda en çok sorun yaşanan konuların başında, verilerimizin nasıl analiz edileceği sorunu geliyor. İstatistiksel analiz süreçlerine başlarken, danışmanlık […]

 • Anket Sonuçları Nasıl Analiz Edilir?

  Bilimsel Araştırmalarımızda Anket Sonuçları Nasıl Analiz Edilir? Anket çalışmaları, özellikle sosyal bilimlerde yürütülen araştırmaların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu anketlerden toplanan verilerin ardından, araştırmacıların […]

 • Neden t-Testi Değil, Tukey Testi?

  Çoklu Karşılaştırmalarda Tukey Testi’ni Uygulamak İstatistiksel analizlerimizde ortalama karşılaştırma testlerini hemen her sayısal veri için kullanıyoruz. Özellikle k>2 grubun ortalamalarını karşılaştırırken, ANOVA testi sonucunu […]