Online İstatistik Siteleri ve Faydalı Araçlar

online istatistik siteleri

Online istatistik siteleri ve genel özellikleri

İstatistik; araştırmalarımızın tam merkezinde yer alan bir bilim dalı haline geldikçe farklı analiz araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Online istatistik siteleri veri analizi noktasında bizlere müthiş pratiklik ve hız kazandıran harika araçlar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yazımızda bir tıkla erişebileceğimiz online istatistik siteleri üzerinde duracağız ve bu sitelerde neler yapabileceğimize göz atacağız.

Online istatistik siteleri sayesinde temel düzey istatistiksel analizlerimizi, hipotez testlerimizi ve tahminsel modellemelerimizi (regresyon analizleri) tamamlayabiliyoruz.

Şimdi işimize en çok yarayacak olan online istatistik sitelerine bir göz atalım.

Statsblue ile Online İstatistik

İlk önereceğimiz site Statsblue.

Bu site üzerinden hem istatistik testlerini uygulayabilir, hem de verilerimizi görselleştirme teknikleri ile grafik halinde özetleyebiliriz. Statsblue içerisinde bulunan analizlerden bazılarını belirtelim:

 • Örneklem hesaplayıcı
 • Tek örneklem, bağımsız ve eşleştirilmiş t-testi
 • Tek oran testi
 • Bağımsız iki oran testi
 • Tek ve çift yönlü ANOVA
 • Tukey çoklu karşılaştırma testi
 • Wilcoxon işaretli sıra testi
 • Kruskal-Wallis testi
 • Ki-kare bağımsızlık ve uyum iyiliği testi
 • Ortalama ve oranlara ilişkin güven aralıkları
 • Lineer regresyon analizi
 • İkili lojistik regresyon analizi

Statsblue içerisindeki menülerde hem verilerimizi girebilir; hem de hazır istatistik değerlerini tanımlayarak sonuç alabiliriz. Site üzerinde ayrıca güven düzeylerini de değiştirebiliyoruz.

QuickCalcs ile Online İstatistik

Önerebileceğimiz bir diğer istatistik sitesi de GraphPads içerisinde yer alan QuickCalcs aracı.

QuickCalcs’in içerisinde kategorik verilerimiz kapsamında Fisher testi, ki-kare testi, McNemar testi, işaret testi, oranlara ilişkin güven aralıkları, Kappa uyum katsayısı gibi istatistikleri hesaplayabilir ve ilgili testleri uygulayabiliriz.

Sayısal verilerimiz için tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilir, aykırı değerleri teşhis edebilir ya da t-testleri, ANOVA gibi hipotez testlerini uygulayabiliriz. Teorik istatistik ile ilgilenen araştırmacılar da istatistiksel dağılımlar üzerinden çıkarımlar gerçekleştirebilir; hatta sayı üretme tekniği ile simülasyon çalışmalarını da tamamlayabilir. Bu sitenin içerisinde p-değerinin yorumlanmasına yönelik bir alan da bulunuyor.

Bir diğer önerdiğimiz istatistik sitesi de StatsJournal. Bu sitenin içerisinde de çok sayıda istatistiksel yaklaşım bulunuyor.

Statsjournal ile Online İstatistik

Statsjournal içerisinde hipotez testleri için kullanabileceğimiz tek örneklem t-testi, bağımsız örneklemler t-testi teknikleri yer alıyor.

Regresyon analizi için de basit ve çoklu regresyon analizi teknikleri yer alıyor. Tek bir değişken için de aritmetik ortalama, mod, medyan, standart sapma, değişim aralığı, kantiller arası açıklık ve kantil değerlerini hesaplayabiliyoruz.

Grafiksel analizlerimiz için de histogram ve kutu grafiklerini Statsjournal üzerinden çizdirebiliriz.

Bu sitede kendi verilerimiz tek tek girebileceğimiz gibi, .csv formatındaki veri setini de yükleyebiliyoruz. Verilerimizi yükledikten sonra Analyze My Data komutu ile analizlerimizi tamamlayabiliyoruz.

Bu siteden elde edilen sonuçların oldukça göz alıcı olduğunu belirtelim. Her sonucu bir kutu içerisinde bize sunan bir site ile karşı karşıya kalıyoruz.

Hatta raporu kaydetme seçeneği de bize sunuluyor. Verilerin yayılımın dair sunulan yorum ifadeleri de istatistik raporlarını zenginleştiriyor.

MathPortal ile Online İstatistik

Online istatistik sitelerinden bir diğeri de MathPortal.

MathPortal’ın içerisinde yer alan İstatistik ve Olasılık bölümü, temel istatistiksel hesaplamaların yanı sıra olasılık hesaplarına ait çözümler de sunuyor.

Sitede en dikkat çeken noktalardan birisi de Z-skorlarını hesaplama modülünün bulunuyor olması.

Ayrıca korelasyon ve regresyon analizleri için de bir seçenek oluşturulmuş.

Regresyon analizi sonucunda regresyon doğrusunun oluşturulması ve regresyon denkleminin sunulması da artı bir değer yaratıyor. Ancak nu sitenin göreli olarak diğer rakiplerinden daha az analiz tekniği barındırdığı gözümüze çarpıyor.

CalculatorSoup ile Online İstatistik

Temel düzey istatistiksel analizlerimizi yapabileceğimiz diğer bir online istatistik sitesi de CalculatorSoup.

CalculatorSoup sitesinin alt sayfalarında istatistik için özel bir yer ayrılmış ve bu bölümü temel istatistik hesaplamaları için kullanabiliyoruz.

Hesaplama bölümünde formüllere dair açıklamalarda yer alıyor. Örneğin; tanımlayıcı istatistiklere ilişkin bir analiz yapmak istediğinizde, sayfanın hemen yanında matematiksel formüllerini de görebiliyoruz.

Bu şekilde sıkça kullandığımız tanımlayıcı istatistiklere (ortalamalar, medyan, standart sapma, çarpıklık, basıklık vs.) dair hemen hemen tüm formülleri bu online istatistik sitesi içinde bulabiliyoruz.

Meta-Calculator ile Online İstatistik

Kullanabileceğimiz online istatistik sitelerinden birisi de Meta-Calculator.

Meta-Calculator sitesinin içerisinde istatistik hesaplayıcısı yer aldığı için bu alandan istatistik analizi uygulamaları yapılabilir.

Verileri ham olarak, grup verisi şeklinde ya da frekans dağılımı biçiminde girebiliyoruz.

Buradan temel istatistikler hesaplanabilir, t-testleri uygulanabilir ya da lineer regresyon modeli tahmin edilebilir. Regresyon modeli oluşturulurken lineer, kübik, üstel gibi seçenekleri kullanabiliriz.

Bu online istatistik aracında yer alan istatistik tekniği sayısı az da olsa, çıkan sonuçların sunuş şekli son derece hoş.

Social Science Statistics ile Online İstatistik

Online istatistik sitelerinin sonuncusu da Social Science Statistics.

Bu sitede yer alan istatistik hesaplama aracı çok sayıda istatistiksel analiz tekniğini barındırıyor.

Tek yönlü varyans analizinden tekrarlı ölçüm ANOVA testine, ki-kare testinden t-testlerine, parametrik olmayan (non-parametrik) Mann-Whitney,/Kruskal-Wallis testlerinden normallik testlerine uzanan çok sayıda istatistiksel analiz yöntemini bulabiliyoruz. Friedman testi bile bu sınırlı site içerisinde var.

Klasik tekniklerin yanında phi-katsayısı, nokta-serial korelasyon katsayısı gibi farklı istatistikleri de bu kaynaktan elde edebiliyoruz.

Ayrıca test sonucunda elde ettiğimiz z-değerlerini de aracın içerisine yazdığımızda p-değerlerini hesaplayabileceğimiz özel seçenekler var.

Ayrıca istatistik testlerinin sonuçlarını da hipotezler üzerinden yorumlayan ayrı bir bölüm var.

Örneğin; bir Mann-Whitney testinin sonucunda Ho hipotezinin (belirli bir önem düzeyinde) reddedilip reddedilemeyeceğini de bize yorumlayan bir bölüm karşımıza çıkıyor.

Bu açıdan kullanışlı online istatistik sitelerinden birisi ile karşılaşıyoruz.

Online istatistik sitelerine dair son söz


Şimdiye kadar İngilizce kaynaklar üzerinden kullanabileceğimiz online istatistik sitelerinden en kullanışlı olanlarını sizlere tanıtmaya çalıştık. Kuşkusuz internet ortamında ücretli olarak sunulan farklı araçlar da var.

Ancak bizim tanıttığımız online istatistik sitelerinin en temel özelliği tamamen ücretsiz olması ve bir tıkla kolayca erişilebilmesidir. Herhangi bir üyelik, indirme vs. türünde zorluk karşımıza çıkmıyor.

Bazı sitelerin görsel açıdan çok iyi tasarlanmamış olmasına karşın, temel düzeyde istatistiksel analizlerimizi bu siteler aracılığı ile uygulama fırsatına sahibiz.

Verilerimizi doğrudan bir dosya şeklinde tanımlayabileceğimiz siteler olduğu gibi, tek tek girmemiz gereken siteler de online platformda yer alıyor.

Genel olarak incelediğimiz veri girişi sürecinin online istatistik sitelerinde sorunsuz şekilde yapılabileceğini görebiliyoruz.

Özellikle bazı sitelerde yer alan grid biçimindeki ekranlar, klasik programlarda alışmış olduğumuz konforu bize sunuyor.

Tüm online istatistik sitelerine genel olarak baktığımızda ortalama karşılaştırma testleri, ilişki testleri, tanımlayıcı istatistiksel analiz teknikleri, aykırı değer teşhisi, z-skor hesaplamaları, korelasyon analizleri, regresyon analizleri şeklinde çok sayıda kullanışlı yöntemin emrimize amade olduğunu görebiliyoruz.

Sizler için tanıttığımız online istatistik sitelerinin SPSS, R, Minitab gibi yazılımlar kadar şeffaf ve güçlü olduğunu söyleyemeyeceğimiz muhakkak.

Ancak tanıttığımız online istatistik araçları da pratikte uygulayabileceğimiz birçok farklı metodu kolayca ve tamamen ücretsiz şekilde kullanabilmemiz açısından son derece elverişli.

Online istatistik siteleri, diğer yazılımlarda olduğu gibi program yükleme gibi can sıkıcı işlemlerden bizi kurtarıyor.

Herhangi üyelik vb. ekstra bir adım da istenmediği için, istediğimiz bilgisayardan, istediğimiz şekilde bu online analiz araçlarına erişebiliyoruz.

Özetle, herhangi bir programı yüklemeksizin istatistiksel analiz sonuçlarını hızlıca elde etmek isteyen tüm araştırmacılar için online istatistik siteleri kullanıcılarını bekliyor.