Örnek Raporlar – İSTMER

ÖRNEK RAPORLAR

Problem Çözme Becerileri – Analiz Raporu

Bu çalışma, bir üniversitede hemşirelik bölümü okuyan öğrencilerin problem çözme becerilerini etkileyen faktörleri incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerin demografik özellikleri Tanıtıcı Bilgi […]

Devamını Oku

Sağlık Anksiyetesi – Analiz Raporu

Bu çalışmada, bir ilde bulunan devlet hastanesine herhangi bir sebeple gelen bireylerin sağlık anksiyetesi düzeylerini etkileyen faktörler ve sağlık anksiyetesi düzeyleri ile sağlıkla ilişkili […]

Devamını Oku

Hemodiyaliz Hasta Öfke – Analiz Raporu

Bu çalışmada, hemodiyaliz hastalarında gevşeme egzersizlerinin öfke kontrolüne etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda düzenli hemodiyaliz uygulanan hastalar 10 hafta boyunca haftada en az 2-3 […]

Devamını Oku

Hemşirelik İmajı – Analiz Raporu

Bu çalışma, bir devlet hastanesinin cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin hemşirelik imajına karşı tutumunu etkileyen demografik faktörleri belirlemek için yapılmıştır. Hemşirelerin demografik faktörlerini belirlemek için […]

Devamını Oku

Duygusal Zeka Empati-Analiz Raporu

ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ / İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu çalışmada bir üniversitenin tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin duygusal zeka […]

Devamını Oku

Hemşirelik Mesleğe Bağlılık Ölçeği – Analiz Raporu

Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği İçin Geçerlilik-Güvenilirlik Analiz Raporu Bu çalışmada geliştirilen hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği için geçerlilik-güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, devlet hastanelerinde […]

Devamını Oku

Gebelerde İlaç Kullanım – Analiz Raporu

Gebelerin Akılcı İlaç Kullanım Bilgisine Sahip Olma Durumlarını Etkileyen Faktörler – İstatistiksel Analiz Raporu Bu çalışmada gebelerin, akılcı ilaç kullanım bilgisine sahip olma durumlarını […]

Devamını Oku

Diyabeti Etkileyen Faktörler – Analiz Raporu

Diyabet Hastalığını Etkileyen Faktörlerin Araşıirılması – İstatistiksel Analiz Raporu Bu çalışmada bir ilde bulunan devlet hastanelerinin geçmiş kayıtları incelenerek alınan veriler üzerinden hastaların diyabet […]

Devamını Oku

OECD Sağlık Harcama – Analiz Raporu

Bu çalışmada ekonometrik analiz aşaması için toplam on beş farklı (N=15) OECD ülkeleri kapsamında 2000-2020 (T=20) yılları arasındaki sağlık harcamalarını belirleyici faktörler kullanılarak; toplam […]

Devamını Oku

Banka Sermaye Yeterlilik – Analiz Raporu

Bu çalışmada ekonometrik analiz aşaması için toplam yirmi farklı (N=20) banka kapsamında 2005-2020 (T=15) yılları arasındaki ticaret bankalarının finansal kırılganlıklarına etki eden mikro faktörler […]

Devamını Oku

Karaciğer Nakli – Analiz Raporu

Karaciğer Nakli Yapılan Hastalar Üzerinden Sağkalım Analizi Bu çalışmada, bir tıp merkezinde karaciğer nakli yapılan hastalardan elde edilen veriler üzerinden sağkalım analizleri gerçekleştirilmiştir. Karaciğer […]

Devamını Oku

Ekonomik Göstergeler – Analiz Raporu

Ekonomik Göstergeler Üzerine Zaman Serisi Analizleri Bu çalışmada, 1967-2015 dönemlerini kapsayan ABD ekonomik düzey göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları, toplam nüfus (bin), kişisel tasarruf oranı, […]

Devamını Oku

ARDL Yabancı Yatırım – Analiz Raporu

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN SABİT SERMAYE OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ – ARDL MODELİ Bu çalışmada, Türkiye için 1990-2020 dönemlerini kapsayan doğrudan yabancı yatırım girişlerinin sabit […]

Devamını Oku

İş Tatmini Aracılık – Analiz Raporu

HEMŞİRELERİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ TATMİNİN ARACILIK ETKİSİ Bu çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin örgütsel destek algılarının […]

Devamını Oku

Turizm İş Tatmini-Analiz Raporu

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK BULGULARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ – İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu çalışmada, bir ilde turizm sektöründe yer alan beş ve dört […]

Devamını Oku