Örnek Raporlar – İSTMER

ÖRNEK RAPORLAR

Turizm İş Tatmini-Analiz Raporu

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK BULGULARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ – İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu çalışmada, bir ilde turizm sektöründe yer alan beş ve dört […]

Devamını Oku

Klinik Mobbing – Analiz Raporu

Klinik Stajda Mobbing Örnekleri’nin İstatistiksel Analizi Bu çalışma, toplam beş vakıf üniversitesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2, 3 ve 4. sınıfta staja devam […]

Devamını Oku

Hemşirelik Mesleki Otonomi – Analiz Raporu

HEMŞİRELERİN MESLEKİ OTONOMİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin mesleki otonomilerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. […]

Devamını Oku

Sindirim Boşaltım Sistemi Öğretim – Analiz Raporu

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN SİNDİRİM SİSTEMİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ KONULARINI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİ GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Bu çalışmada bir üniversitede […]

Devamını Oku

Sporcu Atılganlık – Analiz Raporu

SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Bu çalışma devlet okullarına bağlı liselerde öğrenim gören ve farklı branşlarda spor yapan öğrencilerin atılganlık düzeyleri ile […]

Devamını Oku

İş birliği, Örgütsel Güven – Analiz Raporu

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ BİRLİĞİ YAPMA DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İSTATİSTİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Bu çalışma 2020-2021 öğretim yılında bir ilde bulunan 14 […]

Devamını Oku

Alzheimer Uyum – Analiz Raporu

ALZHEİMER HASTALARINDA NİHAVENT MAKAMININ UYUM GÜÇLÜĞÜNÜ AZALTMADA ETKİSİ Bu çalışma bir huzur evinde Alzheimer hastalığı bulunan yaşlıların Nihavent makamının uyum güçlüğünü azaltmadaki etkisini gözlemlemek […]

Devamını Oku

Sporcu Kilo – Analiz Raporu

SPORCULARIN KİLO DÜŞME YÖNTEMLERİNİN İSTATİSTİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Bu çalışma bir ilde branşı judo, güreş ve taekwondo olan sporcuların kilo düşme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. […]

Devamını Oku

Hemşire Merhamet – Analiz Raporu

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE MERHAMET DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Bu çalışmada, bir ilde bulunan 7 hastanenin yoğun bakım ünitelerinde 23.02.2021-23.06.2021 tarihleri arasında çalışan yetişkin […]

Devamını Oku

Yeme Tutumları – Analiz Raporu

ÖĞRENCİLERİN YEME TUTUMLARININ İSTATİSTİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu araştırmada bir üniversitede hemşirelik, ebelik ve beslenme ve diyetetik bölümlerinde okuyan öğrencilerin yeme bozukluğuna sahip olma durumları […]

Devamını Oku

Sağlıkta İletişim – Analiz Raporu

SAĞLIK PERSONELİ İLE HASTA ARASINDAKİ İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Bu çalışma, sağlık personeli ile hasta arasındaki iletişim, ilgi ve anlayış düzeylerini olumlu ve olumsuz […]

Devamını Oku

Hasta Ünite – Analiz Raporu

HASTA ÜNİTE TEMİZLİĞİNİN BCA YÖNTEMİ İLE KONTROL EDİLMESİ Bu çalışmada, bir Anestezi Yoğun Bakım kliniğinde tedavi gören tüm hastaların taburculuk sonrası hasta ünitelerinin temizliğinin […]

Devamını Oku

Basketbol Ölçümleri – Analiz Raporu

BASKETBOLCULARIN BAZI ÖLÇÜMLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Bu çalışmada bir şehirde basketbol oynayan lisanslı sporcuların seçilmiş antropometrik özelliklerinden; yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ile serbest atış […]

Devamını Oku

Kemoterapi Memnuniyet – Analiz Raporu

KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İSTATİSTİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Bu çalışma bir üniversite hastanesinin onkoloji kliniklerinde kemoterapi tedavisi alan hastaların hastalığa ilişkin özelliklerinin hemşirelik bakımından […]

Devamını Oku

Koroner Arter – Analiz Raporu

Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Uyku Kalitesine Yönelik İstatistiksel Analiz Sonuçları Bu çalışma, Koroner Arter Hastalığı (KAH) olan bireylerde uyku kalitesi ve etkileyen faktörlerin […]

Devamını Oku