Örnek Raporlar – İSTMER

ÖRNEK RAPORLAR

Duygusal Zeka Empati-Analiz Raporu

ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ / İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu çalışmada bir üniversitenin tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin duygusal zeka […]

Devamını Oku

Hemşirelik Mesleğe Bağlılık Ölçeği – Analiz Raporu

Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği İçin Geçerlilik-Güvenilirlik Analiz Raporu Bu çalışmada geliştirilen hemşirelikte mesleğe bağlılık ölçeği için geçerlilik-güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, devlet hastanelerinde […]

Devamını Oku

Gebelerde İlaç Kullanım – Analiz Raporu

Gebelerin Akılcı İlaç Kullanım Bilgisine Sahip Olma Durumlarını Etkileyen Faktörler – İstatistiksel Analiz Raporu Bu çalışmada gebelerin, akılcı ilaç kullanım bilgisine sahip olma durumlarını […]

Devamını Oku

Diyabeti Etkileyen Faktörler – Analiz Raporu

Diyabet Hastalığını Etkileyen Faktörlerin Araşıirılması – İstatistiksel Analiz Raporu Bu çalışmada bir ilde bulunan devlet hastanelerinin geçmiş kayıtları incelenerek alınan veriler üzerinden hastaların diyabet […]

Devamını Oku

OECD Sağlık Harcama – Analiz Raporu

Bu çalışmada ekonometrik analiz aşaması için toplam on beş farklı (N=15) OECD ülkeleri kapsamında 2000-2020 (T=20) yılları arasındaki sağlık harcamalarını belirleyici faktörler kullanılarak; toplam […]

Devamını Oku

Banka Sermaye Yeterlilik – Analiz Raporu

Bu çalışmada ekonometrik analiz aşaması için toplam yirmi farklı (N=20) banka kapsamında 2005-2020 (T=15) yılları arasındaki ticaret bankalarının finansal kırılganlıklarına etki eden mikro faktörler […]

Devamını Oku

Karaciğer Nakli – Analiz Raporu

Karaciğer Nakli Yapılan Hastalar Üzerinden Sağkalım Analizi Bu çalışmada, bir tıp merkezinde karaciğer nakli yapılan hastalardan elde edilen veriler üzerinden sağkalım analizleri gerçekleştirilmiştir. Karaciğer […]

Devamını Oku

Ekonomik Göstergeler – Analiz Raporu

Ekonomik Göstergeler Üzerine Zaman Serisi Analizleri Bu çalışmada, 1967-2015 dönemlerini kapsayan ABD ekonomik düzey göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları, toplam nüfus (bin), kişisel tasarruf oranı, […]

Devamını Oku

ARDL Yabancı Yatırım – Analiz Raporu

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRİŞLERİNİN SABİT SERMAYE OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ – ARDL MODELİ Bu çalışmada, Türkiye için 1990-2020 dönemlerini kapsayan doğrudan yabancı yatırım girişlerinin sabit […]

Devamını Oku

İş Tatmini Aracılık – Analiz Raporu

HEMŞİRELERİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ TATMİNİN ARACILIK ETKİSİ Bu çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin örgütsel destek algılarının […]

Devamını Oku

Turizm İş Tatmini-Analiz Raporu

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK BULGULARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ – İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu çalışmada, bir ilde turizm sektöründe yer alan beş ve dört […]

Devamını Oku

Klinik Mobbing – Analiz Raporu

Klinik Stajda Mobbing Örnekleri’nin İstatistiksel Analizi Bu çalışma, toplam beş vakıf üniversitesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2, 3 ve 4. sınıfta staja devam […]

Devamını Oku

Hemşirelik Mesleki Otonomi – Analiz Raporu

HEMŞİRELERİN MESLEKİ OTONOMİLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İSTATİSTİKSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin mesleki otonomilerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. […]

Devamını Oku

Sindirim Boşaltım Sistemi Öğretim – Analiz Raporu

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİLERİNİN SİNDİRİM SİSTEMİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ KONULARINI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİ GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Bu çalışmada bir üniversitede […]

Devamını Oku

Sporcu Atılganlık – Analiz Raporu

SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Bu çalışma devlet okullarına bağlı liselerde öğrenim gören ve farklı branşlarda spor yapan öğrencilerin atılganlık düzeyleri ile […]

Devamını Oku