Örnek Raporlar – İSTMER

ÖRNEK RAPORLAR

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik – Analiz Raporu

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Düzeylerinin İstatistiksel Analizi Bu çalışmada, bir araştırma hastanesinde görev yapan 422 sağlık çalışanın tükenmişlik ölçeğinin alt boyutlarını cinsiyet, yaş, medeni durum, […]

Devamını Oku

OSAS Grupları – Analiz Raporu

  İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu çalışmada istatistiksel analiz tekniklerinden Kruskal-Wallis testi, varyans analizi (ANOVA) ve ki-kare bağımsızlık testleri kullanılmıştır. Ki-kare testlerinde hücrelerin beklenen değerleri […]

Devamını Oku

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi – Analiz Raporu

istatistiksel analiz raporu İstatistiksel Analiz Raporu Bu çalışmada bankacılık sektöründe çalışanların yaşam kalitesi düzeylerinin demografik faktörlere göre ne ölçüde değiştiği, istatistiksel analiz teknikleri ile […]

Devamını Oku

İçsel Dışsal Tatmin – Analiz Raporu

istatistiksel analiz İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu araştırmada, hastane çalışanlarının iş tatmin düzeyleri istatistiksel analiz teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. İş tatmin düzeylerini ölçmek için, içsel ve […]

Devamını Oku

Pankreatit Verileri – Analiz Raporu

  İSTATİSTİKSEL ANALİZ RAPORU Bu araştırmada, istatistiksel analiz teknikleri ile pankreatit hastalarına ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Hipotez testi aşamasında verilerin gruplara göre normallik durumları Shapiro-Wilk […]

Devamını Oku